Verkiezingen ambtsdragers

Op 31 december 2021 zijn de volgende ambtsbroeders aftredend en herkiesbaar:

  1. Ouderling-pastoraat broeder W.C. Baartman
  2. Diaken broeder D.J. den Breejen
  3. Ouderling-pastoraat broeder L.H. de Pagter
  4. Ouderling-pastoraat broeder F.W. van Toor
  5. Ouderling-kerkrentmeester broeder M. Wisse.

Indien voor hen geen nevenkandidaten worden ingediend, zijn zij daarmee automatisch herkozen.

De volgende twee broeders zijn aftredend en niet herkiesbaar:

  1. Ouderling-pastoraat broeder P.A. Brandsma
  2. Ouderling-kerkrentmeester broeder W.J. Smit.

De gemeente is nog tot en met zaterdag 9 oktober 2021 in de gelegenheid om schriftelijk, gemotiveerd per vacature en leesbaar ondertekend, namen van mannelijke belijdende leden van onze gemeente in te dienen bij de scriba. Het gaat dus om namen voor 2 vacatures, namelijk 1x een ouderling-pastoraat en 1x een ouderling-kerkrentmeester.

In de volgende kerkenraadsvergadering zal de kerkenraad dubbeltallen opstellen. De stemmingsvergadering is gepland op woensdag 10 november om 19.30u. in de kerk.

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.