Bericht van de beroepingscommissie

De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente B.A. in Barendrecht – Immanuëlkerk maakt met grote verwondering en dankbaarheid bekend dat ds. A. Langeweg uit Haaften het beroep vanuit onze wijkgemeente alsnog heeft mogen aanvaarden. Het betreft een nader besluit op het beroep uit onze gemeente waarvoor ds. Langeweg in de afgelopen week meende te moeten bedanken. Er zijn vanuit de classis dan ook geen verhinderingen op de herziening van het besluit door ds. Langeweg.

De dominee schrijft daar zelf over: ‘Het is duidelijk, ik zal mijn besluit moeten herzien: mijn nee mag een ja zijn aan Barendrecht. We moeten en mogen Gods stem gehoorzamen. We willen ook niet anders. God zendt Zijn dienaren. Soms over kronkelige wegen. Soms op ondoorgrondelijke wijzen. Maar dit, hoe Hij hier heeft gesproken, vol macht en majesteit, wij kunnen alleen maar God loven met psalm 117’.

Dit bericht komt na een vacatureperiode van 2 jaar, na het overlijden van ds. A.A. Floor op 14 april 2021. Bij het bericht over de overkomst van een nieuwe herder en leraar voor de gemeente moet de kerkenraad instemmen met psalm 117 en met psalm 68: ‘Geloofd zij de Heere; Dag aan dag overlaadt Hij ons’.