Bericht van de beroepingscommissie

In het extra weekbericht vindt u meer informatie over het voornemen van beroep op Ds. Langeweg.

Op dit moment heeft de Immanuëlkerk-Barendrecht B.A. geen eigen predikant en is zodoende vacant, wel is er reeds een profielschets opgesteld voor een eventueel te beroepen predikant welke u via onderstaande button kunt inzien.

Profielschets predikant

Voor een extra weekbericht over het beroepingswerk kunt u de volgende button bekijken.

Weekbericht beroepingswerk