Heel fijn dat u de website van onze gemeente bezoekt!

Sinds 21 september 2008 mag ik , ds A. A. (Albert) Floor, aan de Hervormde gemeente (BA) binnen de PKN verbonden zijn. Onze kerkgebouw heet de Immanuelkerk. De naam is een verwijzing naar Jezus Christus, die door God naar de wereld is gezonden. (Mattheus 1 vers 23).

Zelf ben ik geboren in Westbroek, boven de stad Utrecht, en was al jong vertrouwd met het kerkelijk leven in de Hervormde gemeente. Ben daar actief geweest in het zondagsschool- en jeugdwerk. Van mijn jongs af aan heb ik de liefde tot de Heere Jezus leren kennen en de waardevolle betekenis van een fijne gemeente. De boodschap van het evangelie en de liturgie gaf richting en houvast aan mijn leven. Een leven zonder de Heere God en Jezus Christus kan ik me dan ook nauwelijks voorstellen. En al vroeg was er in mijn leven een verlangen om anderen hiervan deelgenoot te maken.

Na de lagere school heb ik de MULO-A opleiding in Utrecht-Tuindorp gevolgd, om daarna de HAVO en Pedagogische Academie te doen in Gouda. Terwijl ik les gaf als parttime onderwijzer in Benschop was ik ook al begonnen met de universitaire opleiding aan de theologische faculteit in Utrecht, waar ik in februari 1984 ben afgestudeerd.Op 5 juni 1981 ben ik getrouwd met Christina Hop, onderwijzeres in Barneveld. Samen hebben wij zes kinderen mogen krijgen en inmiddels ook zes kleinkinderen, waar we de Heere God heel dankbaar voor zijn.

Onze eerste gemeente die we hebben mogen dienen was Uddel. (1984) Daarna volgden Harderwijk (1990), Genemuiden (1995), Elburg (2001) en nu Barendrecht. Als predikant mogen we elke zondag de bijbel uitleggen en de boodschap van het evangelie verkondigen. In de week zijn we bezig met vorming en toerusting. Ook staan we open voor gesprekken over levensvragen en toekomstvisie en leven we zoveel mogelijk mee in de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Wilt u mij persoonlijk spreken? Dan kunt u gerust een e-mailtje sturen of mij bellen; als predikant willen we er voor iedereen zijn, ook al zou u op dit moment nog niet veel met geloof hebben.

Met vriendelijke groeten!