Op dit moment heeft de Immanuëlkerk-Barendrecht B.A. geen eigen predikant en is zodoende vacant, wel is er reeds een profielschets opgesteld voor een eventueel te beroepen predikant welke u via onderstaande button kunt inzien.

Profielschets predikant

Bericht van de beroepingscommissie

Na de teleurstelling over het niet aannemen van het door onze gemeente uitgebrachte beroep op ds. K.M. Teeuw, heeft de beroepingscommissie de draad weer opgepakt. Binnen de commissie is afgewogen wat verstandig is: of op korte termijn weer een kennismakingsgesprek arrangeren op basis van de bestaande lijst, of de zomerperiode gebruiken om weer nieuwe lijsten samen te stellen. Dat laatste is ook omdat verschillende predikanten die eerder op onze lijst stonden inmiddels een beroep hebben aange-nomen. Uiteindelijk is gekozen voor de eerste route en dit advies is ook door de kerkenraad overgenomen.
Inmiddels heeft de beroepingscommissie weer contact gelegd voor een kennismakingsgesprek met een predikant. Vanwege lopende beroepen kan dit gesprek helaas niet op heel korte termijn plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.