Op dit moment heeft de Immanuëlkerk-Barendrecht B.A. geen eigen predikant en is zodoende vacant, wel is er reeds een profielschets opgesteld voor een eventueel te beroepen predikant welke u via onderstaande button kunt inzien.

Profielschets predikant

Voor een extra weekbericht over het beroepingswerk kunt u de volgende button bekijken.

Weekbericht beroepingswerk

Bericht van de beroepingscommissie

In de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie stond het beroepingswerk weer prominent op de agenda. De zomerperiode is door de Beroepingscommissie gebruikt om een ruim aantal dominees te beluisteren en mogelijke publicaties te lezen. In twee vergaderingen in augustus zijn de dominees die beluisterd zijn besproken. Meerdere leden van de Beroepingscommissie luisterden naar dezelfde dominee om een goed oordeel te kunnen vellen of deze dominee past binnen onze gemeente.

De Beroepingscommissie heeft een voorstel ingediend dat door de kerkenraad is besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken dat er contact opgenomen zal worden met dominee 1 en 2. De namen kunnen nu nog niet gegeven worden. Zodra er contact is geweest en er mededelingen over gedaan kunnen en mogen worden, wordt u op de hoogte gesteld.

In de afgelopen periode zijn er veel wisselingen geweest in ‘domineesland’. Dominees zijn niet beroepbaar omdat ze geen beroep in overweging willen nemen, of recent een beroep hebben aangenomen. Heeft u in de zomerperiode misschien een dominee gehoord van wie u denkt dat deze past binnen onze gemeente, laat ons dit dan weten. Het beroepingswerk vraag veel aandacht en dat mag, maar denkt en bidt u met ons mee?