“Weekbericht” bevat informatie over de diensten, mededelingen, activiteiten in de komende week en ziekenlijst.
Iedere zondag (behalve in de schoolvakanties) verschijnt het Weekbericht die wordt uitgereikt aan de bezoekers van de kerkdiensten.

Weekbericht Maatregelen erediensten

Online Weekbericht:
– voor de eerst volgende zondag, wordt uiterlijk op zaterdag geplaatst
– is alleen toegankelijk middels wachtwoord voor gemeenteleden
– wachtwoord is op te vragen bij uw wijkouderling

Inleveren bericht/mededeling voor Weekbericht:
– uiterlijk donderdagavond 20.00 uur
– sturen naar
– te lange berichten kunnen worden ingekort


Er is een profielschets opgesteld voor een eventueel te beroepen predikant welke u via onderstaande button kunt inzien.

Profielschets predikant