Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Nu de komende zondagen de erediensten afgelast zijn, betekent dit ook dat de inkomsten uit collecten zullen verdwijnen. Diverse gemeenteleden hebben gevraagd of zij in de bijzondere omstandigheden toch hun bijdrage (collecten) kunnen geven. De kerkenraad waardeert dit enorm en wil u graag hierbij de rekeningnummers kenbaar maken van zowel de Diaconie als de Kerkvoogdij.

Online overmaken
Overboeken

U kunt ook zelf uw bijdrage overboeken op de volgende bankrekeningnummers:

GeledingRekeningnummer
KerkvoogdijNL 55 INGB 0001055360
DiaconieNL 56 INGB 0003686855
ZendingscommissieNL 11 INGB 0003244472

Let op! Deze rekeningnummers zijn NIET bestemd voor het bestellen van collectemunten.