Tijdens de erediensten worden er collectes gehouden. Hieraan kan contant, digitaal of middels collectemunten gegeven worden. Hieronder treft u daarover meer informatie.

Givt (collecte app)

Kent u de Givt collecte-app al? U kunt hier de Givt-app downloaden. Op een eenvoudige manier kunt u hier geven aan goede doelen en collectes bij aangesloten kerken geven. Ook de Immanuëlkerk is aangesloten bij Givt.

Bij het starten van de app en aanmaken van een Givt-account krijg je de vraag ‘Hoeveel wil je geven’. Je ziet daar standaard 1 collecte staan. Kies voor ‘collecte toevoegen’ wanneer u voor de 3 collectes in de dienst wilt geven.

De volgorde voor de Immanuëlkerk is altijd:

  1. Diaconie
  2. Pastoraat & Catechese
  3. Exploitatie kerkelijke gebouwen.

Kies vervolgens hoe u wilt geven, dat kan middels selecteren uit de lijst met goede doelen/kerken of bijvoorbeeld via ‘locatie’ of een Givt QR code. Bij ‘kies een doel uit de lijst’ kiest u voor ‘Immanuëlkerk Barendrecht’ en klikt u op ‘geven’.

Voor eventuele vragen over het gebruik van de Givt collecte app kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Rekeningnummers

U kunt ook zelf uw bijdrage overboeken op de volgende bankrekeningnummers:

Geleding Rekeningnummer
Kerkvoogdij NL 55 INGB 0001055360
Diaconie en zendingscommissie NL 56 INGB 0003686855

Let op! Deze rekeningnummers zijn NIET bestemd voor het bestellen van collectemunten.

Collectemunten

Naast de mogelijkheid om een digitale overboeking te doen voor de collecten, wordt ook nog de mogelijkheid geboden om collectemunten te bestellen.

Het bankrekeningnummer hiervoor is:

NL45 INGB 0001 3154 03 t.n.v. Hervormde Gemeente BW – Collectemunten

Wilt u bij uw bestelling duidelijk specificeren welke munten u wenst te ontvangen? De volgende munten worden uitgegeven:  € 0,50 / € 0,75 / € 1,00 / € 2,00.

De administratiekosten bedragen € 0,25 per bestelling.

Uiterlijke besteldatum: Datum afhalen
27 februari 5 maart
27 maart 2 april
1 mei 7 mei
29 mei 4 juni
26 juni 2 juli
31 juli 6 augustus
28 augustus 3 september
25 september 1 oktober
30 oktober 5 november
27 november 3 december