Tijdens de erediensten zijn er de collectes, desondanks willen wij ook graag de mogelijkheid bieden om uw gift digitaal over te maken. Hiervoor hebben wij onderstaande overschrijvingsmogelijkheid gecreëerd, waarmee u snel en eenvoudig uw gift kunt overmaken aan de kerk voor de door u te bepalen doeleinden.
Totaal

U kunt ook zelf uw bijdrage overboeken op de volgende bankrekeningnummers:

Geleding Rekeningnummer
Kerkvoogdij NL 55 INGB 0001055360
Diaconie NL 56 INGB 0003686855
Zendingscommissie NL 11 INGB 0003244472

Let op! Deze rekeningnummers zijn NIET bestemd voor het bestellen van collectemunten.

Collectemunten

Naast de mogelijkheid om een digitale overboeking te doen voor de collecten, wordt ook nog de mogelijkheid geboden om collectemunten te bestellen.

Het bankrekeningnummer hiervoor is:

NL45 INGB 0001 3154 03 t.n.v. Hervormde Gemeente BW – Collectemunten

Wilt u bij uw bestelling duidelijk specificeren welke munten u wenst te ontvangen? De volgende munten worden uitgegeven:  € 0,50 / € 0,75 / € 1,00 / € 2,00.

De administratiekosten bedragen € 0,25 per bestelling.

Uiterlijke besteldatum: Datum afhalen
28-mei 5-juni
25-juni 3-juli