Er zijn al drie nieuwe avonden van Geloofstoerusting gepland in de Immanuëlkerk in het nieuwe winterseizoen, en wel op D.V. de donderdagen 18 januari, 25 april en 30 mei 2024. Dit zijn jongerenavonden met ontmoeting en interactieve discussie. De avond is zoals gebruikelijk gevuld met het samen zingen van mooie liederen, Bijbellezen, een appèlwoord en er is ook veel gelegenheid voor ontmoeting. Alle jongeren zijn hartelijk welkom! Zie de website: http://www.geloofstoerusting.nl

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.