Op dinsdagavond 24 januari zal de Alpha-cursus weer van start gaan. Het is ondertussen alweer een aantal jaar geleden dat deze cursus gegeven werd in onze kerk omdat het door Corona langere tijd niet mogelijk was.

De Alpha-cursus is een laagdrempelige cursus voor geïnteresseerde niet- gemeenteleden, waarin stap voor stap uitgelegd wordt wie Jezus is, waarom Hij stierf aan het kruis en wat het betekent om in Hem te geloven. De cursus beslaat een 10-tal dinsdagavonden.

Overigens kan deze cursus ook voor gemeenteleden als een soort ‘opfriscursus’ functioneren om de kern van het geloof weer ‘helder’ te krijgen. Onze bedoeling is om via de Alpha- cursus aan anderen te vertellen en uit te leggen wat dat geloof in Jezus eigenlijk inhoudt en wat de grote betekenis ervan is. Dit willen we doen op een manier die rekening houdt met die ander. Die de ander ook serieus neemt wat betreft zijn of haar eigen opvattingen en ideeën.

Bij de Alphacursus is onderling contact van groot belang. Daarom starten we iedere avond met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de maaltijd is er veel ruimte om elkaar te spreken.

We zijn blij dat er al aanmeldingen voor deze cursus zijn. Kent u nog iemand voor wie deze cursus geschikt zou zijn, dan kunt u deze informatie delen. Eventuele vragen en/of aanmelden kan op onderstaand mailadres.

Wilt u de Alpha-cursus opdragen in uw gebed?

Het Alpha-team
Hugo, Annelien, Peter en Marjan. alphacursus@immanuelkerk- barendrecht.nl

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.