Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

De Immanuëlkerk Barendrecht is geen geïsoleerde geloofs-gemeenschap, maar staat midden in de samenleving en wil een zichtbare, open en missionaire gemeente zijn (evangelisatie) die zich tevens verbonden weet met de wereldwijde kerk (zending).

God wil ons, gemeenteleden, gebruiken als instrumenten in Zijn hand om ook andere mensen te bereiken met het evangelie en zo zijn Koninkrijk uit te breiden. Gods liefde en  verbondstrouw gaan verder dan ons persoonlijk en strekt zich uit tot allen die bij ons horen: familie, vrienden, buren, collega’s en andere relaties. Niets is daarbij zo krachtig als een persoonlijk getuigenis en het zichtbaar worden van Gods liefde door ons heen. Uit onderzoek onder nieuwe toetreders tot de kerk blijkt eens te meer dat het overgrote deel van hen bij de kerk betrokken is geraakt door contact met een christelijke bekende. Hierbij is onze opdracht slechts om te zaaien, God zelf is de Heer van de oogst.

 Evangelisatieraad

Op het gebied van evangelisatie worden vanuit de Immanuëlkerk Barendrecht jaarlijks verschillende initiatieven ontplooid. Deze worden elk uitgevoerd door een hiervoor verantwoordelijk(e) com