Afgelopen week heeft u als het goed is tegelijk met de kerkbode voor februari een brief en toezeggingsformulier voor de actie Vrijwillige Bijdrage 2023 ontvangen. We nodigen u en jou van harte uit om weer mee te doen met deze actie.

De Vrijwillige Bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente, waarmee we (naast de wekelijkse collecten) de kosten die gepaard gaan met de instandhouding van de erediensten, het kerkgebouw (denk aan energiekosten(!), onderhoud), de predikantsplaats, het pastorale werk, het jeugdwerk, evangelisatie en allerlei andere activiteiten kunnen bekostigen.  U leest meer over de achtergrond van de Vrijwillige Bijdrage in de brief en in de kerkbode.

De toezeggingsformulieren worden aanstaande woensdagavond 8 februari bij u opgehaald wanneer u in Barendrecht of Heerjansdam woont. Wilt u de antwoord-envelop gebruiken en klaarleggen?

Wanneer u niet thuis bent op woensdag 8 februari wilt u dit dan uiterlijk maandag 6februari per e-mail aan de kerkrentmeesters doorgeven, zodat we niet voor niets langskomen? U kunt de envelop dan ook inleveren bij de balie in de hal van de kerk.

Wanneer u niet in Barendrecht of Heerjansdam woont, willen we u vragen het toezeggingsformulier uiterlijk volgende week zondag (12 februari) in te leveren in de kerk, of per post op te sturen naar de postbus van de kerk.

Voor wie niet in Barendrecht woont ligt de kerkbode en de envelop voor de actie Vrijwillige Bijdrage zondag klaar op de balie in de hal van de kerk. We vragen u deze mee te nemen.

Wilt u het toezeggingsformulier ten alle tijde retourneren? Mocht u geen brief ontvangen hebben of vragen hebben, neem dan gerust contact op per e-mail of telefonisch 06-18791197 (Kees Stam).

Dank bij voorbaat voor uw en jouw gaven!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Rien Wisse

Gertjan Bout
Kees Stam

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.