Activiteiten voor de kinderen

Zondagschool

Hoi hoi!

Zit jij in groep 1 t/m 6? Dan is zondagsschool Samuël echt iets voor jou!

Samen met de andere kinderen uit de kerk luister je naar een Bijbelverhaal, zingen we met elkaar en maken we daarna een knutselwerkje of doen we een spelletje. We komen elke zondag uit de kerk bij elkaar van 11:15 tot 12:15.

Voor het rooster kun je op de knop hieronder klikken. Wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar: of een van de meesters of juffen aanspreken in de kerk.

Ons doel is dat we met elkaar meer leren over onze God en we vinden het ook belangrijk dat je vrienden maakt in de kerk. De zondagsschool is voor alle kinderen! Alle kinderen uit onze kerk, maar ook jouw vrienden en vriendinnen mogen komen. Er is altijd een plekje voor jou bij Jezus en er is ook voor iedereen een plekje bij onze zondagsschool.

We zien je snel!

Rooster zondagschool

Meester Martijn Andeweg

Juf Hannah Wisse

Juf Myrthe van Meppelen Scheppink

Meester Tristan Kruithof

Juf Jannie Vogel

Voor contact-informatie zie scipio-app

Heeft u  / heb jij een vraag… mail dan gerust: Zondagsschool

&Joy kinderfeest

Het &JOY kinderfeest is een activiteit gericht op kinderen uit de wijk rondom onze gemeente.
2 x per jaar (lente en herfst) wordt op een zaterdag in en rondom de Immanuëlkerk het &JOY kinderfeest georganiseerd. Hierbij zijn alle kinderen hartelijk welkom om te komen knutselen, spelletjes te spelen en te kijken en luisteren naar een Bijbelvertelling op toneelstukje.
Leeftijdsgroep: 4-12

Contact:   &JOY

Activiteiten voor de jeugd

Regenboogclub (10-12 jaar)

Zit jij in groep 7 of 8 en lees je nu dit stukje? Dan hebben we het tegen jou! Houd je goed vast, want hier komt een spoedcursus Regenboogclub!
Eens in de twee weken komen we bij de Regenboogclub op vrijdagavond van 19:00u tot 20:30u samen in de kerk. Dan ontmoeten we elkaar en beginnen we meestal met een Bijbelstuk waar we samen over nadenken. Het tweede deel van de avond houden we altijd vrij voor de meest gekke spellen. Altijd super gezellig! Ook komt het wel eens voor dat we een avond iets heel anders gaan doen. Zo gaan we ook wel eens een avondje zagen en timmeren, bowlen of schaatsen. Eigenlijk te gek om op te noemen!

Hopelijk tot snel! Daniël, Jeroen, Judith en Elianne
Wil je / wilt u ons graag mailen, ook dat kan: Regenboogclub

Catechese (12-13 jaar)

Deze vorm van catechese is met name bestemd voor jongeren van 12-13 jaar welke in de brugklas zitten.

Gedurende het winterseizoen (eind sep t/m april (Pasen)) is er elke maandagmiddag van 16.30-17.30 uur catechisatie (m.u.v. vakantieweken en de weken van bid- en dankdag), welke door broeder Peter Meijers wordt gegeven. Er wordt met de jongeren nagedacht / gesproken over diverse thema’s rondom diverse geloofsthema’s, waarbij met name kennisoverdracht de centrale rol heeft.

Mentorcatechese (14-18 jaar)

De mentorcatechese, welke bestemd is voor jongeren van 14-18 jaar, wordt gedurende het winterseizoen (eind sep. t/m april (Pasen)) gegeven. Dit vindt plaats op de dinsdag van 19.00 – 20.00 uur voor de leeftijdsgroep 13-15 jaar en 20.15-21.15 uur voor de leeftijdsgroep 16-18 jaar (m.u.v. de vakantieweken en de weken van Bid-en Dankdag).

Binnen de mentorcatechese zijn de jongeren verdeeld in leeftijdsgroepen met elk een vaste mentor die de groep gedurende het seizoen mee neemt langs de diverse geloofsthema’s welke behandeld worden.

De avond wordt ingeleid door broeder Jan van Wijngaarden, waarna tijdens het tweede gedeelte van de avond het thema verder in de groepen wordt besproken a.d.v. vragen en/of stellingen.

JV Shalom (13-15 jaar_

JV Shalom is de jeugdclub voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar. Gedurende het winterwerkseizoen wordt iedere twee weken club gehouden op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00u. in het jeugdhonk. Op deze avonden worden jongeren gestimuleerd om vanuit Bijbels perspectief een mening te vormen over een onderwerp en daarover met elkaar te discussiëren. Een aantal keren per jaar worden activiteiten georganiseerd zoals sportavonden, schaatsen en een strandwandeling. Eenmaal per twee jaar gaat JV Shalom op kamp tijdens het Pinksterweekend.

Iedereen is welkom op Shalom. Dus als je een keer vrienden mee wilt nemen is dit zeker geen probleem. Wees welkom! Heb je vragen of opmerkingen over de clubavonden of de informatie van Shalom op deze site dan kun je mailen naar:  JV Shalom

Hier kun je ook terecht als je tips hebt voor de avondvulling of als je zelf een avond wilt vullen.

We vinden het leuk als jullie er allemaal weer zijn en we hopen er een leuk seizoen van te maken:

René, Wilco, Inez en Marilaine.

JV Gideon (16-… jaar)

De jeugdvereniging Gideon is bedoeld voor alle jongeren vanaf 16 jaar. De vereniging komt op zondagavonden bijeen.

We beginnen de avonden door met elkaar gezellig iets te eten. Om 19.00 uur beginnen we de avonden met gebed, en zingen we met elkaar. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een onderwerp door één of twee Gideonieten, variërend van het milieu vanuit Bijbels oogpunt tot een Bijbelstudie. Vervolgens gaan we uit elkaar in groepjes, om ons samen te verdiepen in het onderwerp, en vragen te beantwoorden. Dat is leerzaam, maar niet alleen dat, bovenal is het belangrijk dat we als jongeren bezig zijn met dingen van Gods Koninkrijk, want “die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. Daarnaast ontmoet je anderen van dezelfde leeftijd, met alle verschillen en overeenkomsten die daarbij horen. Kortom, hartstikke gezellig!

We hebben ook een aantal jaarlijkse activiteiten. Tijdens opening winterwerk organiseren we een activiteit voor alle huidige leden, en aspirant-leden van het komende seizen. Een speciale commissie regelt een aantal leuke en originele activiteiten die plaatsvinden door het hele seizoen door. Er is ook ruimte voor spontane activiteiten geregeld door een aantal Gideonieten, zoals een filmavondje. Ook gezellig zijn de jaarlijkse kerst- en paasmaaltijd. De bijzondere activiteit waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken is het Pinksterweekend. Dan gaan we met z’n allen naar een plaats ergens in Nederland om samen leuke dingen te doen, en ook serieuze gesprekken te houden. We leren elkaar tijdens zo’n weekend (nog) beter kennen.

Dit alles samengevat: wil je meer van de Bijbel leren voor je persoonlijk geloofsleven? Wil je dat samen doen met je leeftijdsgenoten? Niets moet, maar we zeggen het Fillipus na: ‘kom en zie!’

Heb je vragen of opmerkingen?
Spreek gerust één van de bestuursleden aan!
Mailen kan naar JV Gideon

Het bestuur bestaan momenteel uit:

Eerste voorzitter: Wout Bunk
Tweede voorzitter: Anne Louise van de Grift
Penningmeester: Daan Duifhuizen
Secretaris: Ruben den Butter

Activiteiten voor Jongvolwassenen

18+ catechese (>18 jaar)

Jongvolwassenkring

Ieder seizoen willen we met leeftijdsgenoten samenkomen om ons te verdiepen in de Bijbel. Dit zullen we hoogstwaarschijnlijk aan de hand van een boekje gaan doen, maar daar willen we de eerste avond o.a. over na gaan denken en een besluit over nemen.

De jongvolwassenkring is ontstaan uit een verlangen om met leeftijdsgenoten verdieping te zoeken in de Bijbel, te leren van elkaar en om elkaar te bemoedigen en aan te scherpen in het geloof. Omdat er al meerdere (Bijbel)kringen zijn richt de jongvolwassenenkring zich specifiek op jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar die net of enkele jaren geleden belijdenis gedaan hebben.

De kring komt in principe iedere vierde donderdag van de maand bij elkaar (de eerste avond wijkt af). Tijdens de eerste avond zullen we dit nog in de kring gooien, want misschien wil het grootste gedeelte liever op een andere dag en dan bestaat de mogelijkheid dat we het rooster aanpassen.

De kring komt in principe iedere vierde donderdag van de maand bij elkaar (de eerste avond wijkt af). Tijdens de eerste avond zullen we dit nog in de kring gooien, want misschien wil het grootste gedeelte liever op een andere dag en dan bestaat de mogelijkheid dat we het rooster aanpassen.

De kringavonden worden in de kerk gehouden en worden meestal voorafgegaan door een maaltijd. Deze maaltijd is niet verplicht, het is wel gezellig als je mee eet, zodat je elkaar voor de Bijbelstudie al kunt ontmoeten en contacten kunt opbouwen!

Wil je graag samen met leeftijdsgenoten de Bijbel bestuderen en je geloof opbouwen? Dan nodigen we je hierbij van harte uit op donderdag 3 oktober in de kerk.

We beginnen om 19.00 uur met eten, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur hopen we te starten. Wil je mee eten of kom je voor het eerst? Stuur dan even een mailtje (zie bij contact)

Wil je graag naar de kring komen, maar ben je de eerste avond verhinderd? Stuur dan ook even een mailtje!

Activiteiten voor volwassenen

Bijbelkring

Eén keer per maand komt de Bijbelkring op woensdagavond in de kerk bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt een gedeelte uit de Bijbel óf een deel uit een Bijbels boekje besproken.
Bij het besproken gedeelte wordt getracht het een persoonlijke spits te geven, met elkaar de kennis van Gods Woord te vermeerderen, elkaar te bouwen in het geloof en de gemeenschap tussen de gemeenteleden.

De doelgroep Bijbelkring is voor alle leeftijden.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Via Kerkbode, Weekbericht en de agenda op de website wordt bekend gemaakt wanneer de Bijbelkring gehouden wordt.

Hartelijk welkom!

Huiskringen

Na een tijd van ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus is het nu weer mogelijk om bij elkaar te komen in huiskringen. Daar zijn we dankbaar voor! Doordat niet alle kringen in het afgelopen jaar even frequent bij elkaar zijn gekomen, werken niet alle kringen uit hetzelfde Bijbelstudieboekje. Ook de data waarop de kringen bijeenkomen verschillen van elkaar. Neem daarom gerust contact op met de contactpersoon van uw of jouw wijk:

Annelies den Butter Carnisselande/buitengebied 619456
Hugo Plaisier Paddewei/Centrum Noord 611427
Freek van Toor Bijdorp/Molenvliet 610947
Hans* en Annet Monster Buitenoord/Ter Leede *0639279609
Jacqueline Bout Nieuweland 621332

Iedereen is van harte welkom, ook als u of jij nog nooit geweest bent. Er is altijd plaats!

Gebedskring

Activiteiten voor doelgroepen

Diaconale hulpdienst

Dienen – Delen – Doen

Dat is wat we als diaconale hulpdienst graag willen.

Dienen door er te zijn voor de ander.

Delen van onze tijd en aandacht en hierin omzien naar elkaar.

Doen door te helpen in de praktijk

Als u behoefte heeft aan praktische hulp of aan een luisterend oor neem dan gerust contact met ons op.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het doen van boodschappen, het ontvangen van een bezoekje of praktische hulp in huis of tuin.

Wat uw vraag ook is, aarzel niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee.

Contact gegevens:

Annelies den Butter / Rinate de Pagter

Telefoon nr’s: 0180-611474 of 06-40994379

Mail: Mail DHD

Vrouwengesprekskring

De vrouwengesprekskring is om de week op maandag in zaal 2 van de kerk. (Data zoals vermeld in de agenda op de startpagina. https://www.immanuelkerk-barendrecht.nl/)

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. U/jij bent van harte welkom, ook als u/jij nog nooit geweest bent!

Hartelijke groet van het bestuur,

Gezien, Kristel, Fia, Corrie, Ilja

Samen aan tafel

Samen aan Tafel

Elke eerste vrijdag van de maand  wordt er een warme maaltijd klaargemaakt in de kerk. Deze maaltijd is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Misschien kom je niet altijd aan koken toe of zit je vaak alleen aan tafel. Samen aan Tafel is een initiatief van de diaconie van de Immanuelkerk.

De kerk wil er zijn voor de buurt, voor ons dorp. Iedereen is dus welkom, ook als je geen lid bent van een kerk.

We vragen een kleine, vrijwillige bijdrage van 1 tot 5 euro.

De maaltijd wordt vers gekookt en geserveerd door een groep vrijwilligers. Van te voren opgeven is nodig.

De vaste dag is de eerste vrijdag van de maand, van 12.00 uur tot 13.30 uur. Het is nodig dat u zich vooraf telefonisch of per e-mail, aanmeldt voor de maaltijd. Wanneer u opgehaald wilt worden is dat (beperkt) mogelijk.

Meer informatie is te krijgen bij de teamleden, zie onder de contactgegevens.

Herkenning (Alleengaanden)

Sinds begin 2014 worden er activiteiten georganiseerd voor de alleengaanden van onze gemeente. Onder alleengaanden verstaan wij de volgende groepen mensen: weduwen en weduwnaren, mensen die gescheiden zijn en ook de mensen die nooit een levenspartner hebben gehad. Het doel van de activiteiten is niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook lotgenotencontact. Vanuit de Bijbel leren wij dat we moeten omzien naar elkaar. Wij proberen ongeveer 5 tot 6 activiteiten per jaar te organiseren. Wij organiseren 2x per jaar een maaltijd. Daarnaast plannen we een bezoek aan een museum, doen we een workshop, een lezing o.i.d. U bent, als alleengaande, van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomsten! Er zijn verschillende mogelijkheden om u aan te melden. Wanneer we iets gaan ondernemen met elkaar wordt dit in de kerkbode, website en weekbrief aangekondigd.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken per mail: Herkenning

Ouderenwerk

Bijbeluurtje

Sinds 2015 is er het bijbeluurtje voor anders begaafden.
Het bijbeluurtje wordt in het winterseizoen, van september tot Pasen gehouden, op dinsdagavond van 19:30 – 20:30 één keer per  14 dagen.

Ieder die tot deze doelgroep behoort is van harte welkom, ook als je geen lid ben van een kerk.
We zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

Daarna houden we pauze en drinken we koffie/thee met elkaar.
Na de pauze kleuren en plakken we met elkaar, als verwerking van het Bijbelverhaal.

Voor vragen over het bijbeluurtje kunt u terecht bij de leiding:
Gert en Marina Kraal,   tel.         0180 472056
Lydia Verkade,              tel.         0180 621323

Belijdeniscatechese

Ds. H.J. van der Veen is bereid om de belijdeniscatechese te verzorgen in het nieuwe seizoen.

Langs deze weg roepen we u en jou op, om erover na te denken of u/jij belijdenis van uw geloof wilt doen. Zoek daarin biddend uw weg. In Handelingen 8: 37 staat de belijdenis van de kamerheer uit Ethiopië. Hij belijdt voor God en voor Filippus: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Herkent u zich daarin en ziet u ernaar uit om samen met anderen daarover in gesprek te zijn?

U kunt zich opgeven bij ds. H.J. Van der Veen. Zijn contactgegevens zijn:
Mailadres: ">
Telefoonnummer: 0184-414.604

Wanneer u of jij eerst met ds. Van der Veen in gesprek wil is dat mogelijk.U kunt ook daarvoor met hem contact opnemen.
De belijdeniscatechese wordt gehouden op maandagavond en start direct na de zondag waarop we opening winterwerk houden. De datum daarvan
is bij het schrijven nog niet bekend. U wordt daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd