Activiteiten voor de kinderen

Zondagschool

Hoi hoi!

Zit jij in groep 1 t/m 6? Dan is zondagsschool Samuël echt iets voor jou!

Samen met de andere kinderen uit de kerk luister je naar een Bijbelverhaal, zingen we met elkaar en maken we daarna een knutselwerkje of doen we een spelletje. We komen elke zondag uit de kerk bij elkaar van 11:15 tot 12:15.

Voor het rooster kun je op de knop hieronder klikken. Wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar: of een van de meesters of juffen aanspreken in de kerk.

Ons doel is dat we met elkaar meer leren over onze God en we vinden het ook belangrijk dat je vrienden maakt in de kerk. De zondagsschool is voor alle kinderen! Alle kinderen uit onze kerk, maar ook jouw vrienden en vriendinnen mogen komen. Er is altijd een plekje voor jou bij Jezus en er is ook voor iedereen een plekje bij onze zondagsschool.

We zien je snel!

Rooster zondagschool
 • Meester Martijn Andeweg
 • Juf Hannah Wisse
 • Juf Myrthe van Meppelen Scheppink
 • Meester Tristan Kruithof
 • Juf Jannie Vogel

Voor contact-informatie zie scipio-app

Heeft u  / heb jij een vraag… mail dan gerust: Zondagsschool

&Joy kinderfeest

Het &JOY kinderfeest is een activiteit gericht op kinderen uit de wijk rondom onze gemeente.
2 x per jaar (lente en herfst) wordt op een zaterdag in en rondom de Immanuëlkerk het &JOY kinderfeest georganiseerd. Hierbij zijn alle kinderen hartelijk welkom om te komen knutselen, spelletjes te spelen en te kijken en luisteren naar een Bijbelvertelling op toneelstukje.
Leeftijdsgroep: 4-12

Contact:   &JOY

Activiteiten voor de jeugd

Regenboogclub (10-12 jaar)

Zit jij in groep 7 of 8 en lees je nu dit stukje? Dan hebben we het tegen jou! Houd je goed vast, want hier komt een spoedcursus Regenboogclub!
Eens in de twee weken komen we bij de Regenboogclub op vrijdagavond van 19:00u tot 20:30u samen in de kerk. Dan ontmoeten we elkaar en beginnen we meestal met een Bijbelstuk waar we samen over nadenken. Het tweede deel van de avond houden we altijd vrij voor de meest gekke spellen. Altijd super gezellig! Ook komt het wel eens voor dat we een avond iets heel anders gaan doen. Zo gaan we ook wel eens een avondje zagen en timmeren, bowlen of schaatsen. Eigenlijk te gek om op te noemen!

Hopelijk tot snel! Jeroen, Elianne, Rens en Lize
Wil je / wilt u ons graag mailen, ook dat kan: Regenboogclub

Catechese (12-13 jaar)

Deze vorm van catechese is met name bestemd voor jongeren van 12-13 jaar welke in de brugklas zitten.

Gedurende het winterseizoen (eind sep t/m april (Pasen)) is er elke maandagmiddag van 16.30-17.30 uur catechisatie (m.u.v. vakantieweken en de weken van bid- en dankdag), welke door broeder Peter Meijers wordt gegeven. Er wordt met de jongeren nagedacht / gesproken over diverse thema’s rondom diverse geloofsthema’s, waarbij met name kennisoverdracht de centrale rol heeft.

Catechese (14-18 jaar)

De catechese, welke bestemd is voor jongeren van 14-18 jaar, wordt gedurende het winterseizoen (eind sep. t/m april (Pasen)) gegeven.

 • Dag: Dinsdag
 • Plaats: Immanuelkerk, zaal 2
 • Tijdstippen:
  • 13-15 jaar – 18.45 – 19.30 uur
  • 16-18 jaar – 19.30 – 20.15 uur

(m.u.v. de vakantieweken en de weken van Bid-en Dankdag).

De catechese wordt door ds A. Langeweg gegeven.

JV Shalom (13-15 jaar)

JV Shalom is de jeugdclub voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar. Gedurende het winterwerkseizoen wordt iedere twee weken club gehouden op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00u. in het jeugdhonk. Op deze avonden worden jongeren gestimuleerd om vanuit Bijbels perspectief een mening te vormen over een onderwerp en daarover met elkaar te discussiëren. Een aantal keren per jaar worden activiteiten georganiseerd zoals sportavonden, schaatsen en een strandwandeling. Eenmaal per twee jaar gaat JV Shalom op kamp tijdens het Pinksterweekend.

Iedereen is welkom op Shalom. Dus als je een keer vrienden mee wilt nemen is dit zeker geen probleem. Wees welkom! Heb je vragen of opmerkingen over de clubavonden of de informatie van Shalom op deze site dan kun je mailen naar:  JV Shalom

Hier kun je ook terecht als je tips hebt voor de avondvulling of als je zelf een avond wilt vullen.

We vinden het leuk als jullie er allemaal weer zijn en we hopen er een leuk seizoen van te maken:

René en Martijn

JV Gideon (16-… jaar)

De jeugdvereniging Gideon is bedoeld voor alle jongeren vanaf 16 jaar. De vereniging komt op zondagavonden bijeen.

We beginnen de avonden door met elkaar gezellig iets te eten. Om 19.00 uur beginnen we de avonden met gebed, en zingen we met elkaar. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een onderwerp door één of twee Gideonieten, variërend van het milieu vanuit Bijbels oogpunt tot een Bijbelstudie. Vervolgens gaan we uit elkaar in groepjes, om ons samen te verdiepen in het onderwerp, en vragen te beantwoorden. Dat is leerzaam, maar niet alleen dat, bovenal is het belangrijk dat we als jongeren bezig zijn met dingen van Gods Koninkrijk, want “die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. Daarnaast ontmoet je anderen van dezelfde leeftijd, met alle verschillen en overeenkomsten die daarbij horen. Kortom, hartstikke gezellig!

We hebben ook een aantal jaarlijkse activiteiten. Tijdens opening winterwerk organiseren we een activiteit voor alle huidige leden, en aspirant-leden van het komende seizen. Een speciale commissie regelt een aantal leuke en originele activiteiten die plaatsvinden door het hele seizoen door. Er is ook ruimte voor spontane activiteiten geregeld door een aantal Gideonieten, zoals een filmavondje. Ook gezellig zijn de jaarlijkse kerst- en paasmaaltijd. De bijzondere activiteit waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken is het Pinksterweekend. Dan gaan we met z’n allen naar een plaats ergens in Nederland om samen leuke dingen te doen, en ook serieuze gesprekken te houden. We leren elkaar tijdens zo’n weekend (nog) beter kennen.

Dit alles samengevat: wil je meer van de Bijbel leren voor je persoonlijk geloofsleven? Wil je dat samen doen met je leeftijdsgenoten? Niets moet, maar we zeggen het Fillipus na: ‘kom en zie!’

Heb je vragen of opmerkingen?
Spreek gerust één van de bestuursleden aan!
Mailen kan naar JV Gideon

Activiteiten voor Jongvolwassenen

Jongvolwassenenkring Timotheüs

Als Jongvolwassenkring proberen we de opdracht die Paulus aan Timotheüs geeft in 1 Timotheüs 4:12 ook als opdracht aan onszelf te zien. Daar staat: “Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid”. Hieraan ontlenen wij dan ook onze identiteit. Ons doel is om met elkaar te ontdekken hoe we dit invulling kunnen geven doormiddel van Bijbelstudie en het innemen van een dienende positie binnen de gemeente.

Onze doelgroep is mensen die JV Gideon ontgroeid zijn, maar nog behoefte hebben aan contact en Bijbelstudie met personen die in dezelfde levensfase zitten. We zijn ontstaan uit een gezamenlijke behoefte om dit gat binnen de gemeente op te vullen. Hierin hanteren we geen afgebakende leeftijdgrens. In de praktijk varieert de leeftijd tussen de 21 en 27 jaar, maar we hopen een welkome groep te zijn voor iedereen die zich herkent in de behoefte om als jongvolwassene samen te komen om God te dienen.

We komen in principe om de week samen op de zondagavond na de middagdienst. Ons streven is om rond 19:00 uur met een maaltijd te beginnen om rond 19:30 te beginnen we de Bijbelstudie. Rond 21:00 ronden we af. Als je geïnteresseerd bent kan je contact opnemen met een van de leden. Voor vragen kan je het beste terecht bij Yannick de Jager of Jelle den Butter.

18+ catechese

Activiteiten voor volwassenen

Bijbelkring

Eén keer per maand komt de Bijbelkring op woensdagavond in de kerk bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt een gedeelte uit de Bijbel óf een deel uit een Bijbels boekje besproken.
Bij het besproken gedeelte wordt getracht het een persoonlijke spits te geven, met elkaar de kennis van Gods Woord te vermeerderen, elkaar te bouwen in het geloof en de gemeenschap tussen de gemeenteleden.

De doelgroep Bijbelkring is voor alle leeftijden.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Via Kerkbode, Weekbericht en de agenda op de website wordt bekend gemaakt wanneer de Bijbelkring gehouden wordt.

Hartelijk welkom!

Huiskringen

Na een tijd van ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus is het nu weer mogelijk om bij elkaar te komen in huiskringen. Daar zijn we dankbaar voor! Doordat niet alle kringen in het afgelopen jaar even frequent bij elkaar zijn gekomen, werken niet alle kringen uit hetzelfde Bijbelstudieboekje. Ook de data waarop de kringen bijeenkomen verschillen van elkaar. Neem daarom gerust contact op met de contactpersoon van uw of jouw wijk:

Annelies den Butter Carnisselande/buitengebied 06-40994379
Hugo Plaisier Paddewei/Centrum Noord 611427
Freek van Toor Bijdorp/Molenvliet 610947
Hans* en Annet Monster Buitenoord/Ter Leede *0639279609
Jacqueline Bout Nieuweland 621332

Iedereen is van harte welkom, ook als u of jij nog nooit geweest bent. Er is altijd plaats!

Gebedskring

Activiteiten voor doelgroepen

Diaconale hulpdienst

Dienen – Delen – Doen

Dat is wat we als diaconale hulpdienst graag willen.

Dienen door er te zijn voor de ander.

Delen van onze tijd en aandacht en hierin omzien naar elkaar.

Doen door te helpen in de praktijk

Als u behoefte heeft aan praktische hulp of aan een luisterend oor neem dan gerust contact met ons op.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het doen van boodschappen, het ontvangen van een bezoekje of praktische hulp in huis of tuin.

Wat uw vraag ook is, aarzel niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee.

Contact gegevens:

Annelies den Butter / Rinate de Pagter

Telefoon nr’s: 0180-611474 of 06-40994379

Mail: Mail DHD

Vrouwengesprekskring

De vrouwengesprekskring is om de week op maandag in zaal 2 van de kerk. (Data zoals vermeld in de agenda op de startpagina. https://www.immanuelkerk-barendrecht.nl/)

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. U/jij bent van harte welkom, ook als u/jij nog nooit geweest bent!

Hartelijke groet van het bestuur,

Gezien, Kristel, Fia, Corrie, Ilja

Samen aan tafel

Samen aan Tafel

Elke eerste vrijdag van de maand  wordt er een warme maaltijd klaargemaakt in de kerk. Deze maaltijd is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Misschien kom je niet altijd aan koken toe of zit je vaak alleen aan tafel. Samen aan Tafel is een initiatief van de diaconie van de Immanuelkerk.

De kerk wil er zijn voor de buurt, voor ons dorp. Iedereen is dus welkom, ook als je geen lid bent van een kerk.

We vragen een vrijwillige bijdrage tussen 2 tot 7 euro.

De maaltijd wordt vers gekookt en geserveerd door een groep vrijwilligers. Van te voren opgeven is nodig.

De vaste dag is de eerste vrijdag van de maand, van 12.00 uur tot 13.30 uur. Het is nodig dat u zich vooraf telefonisch of per e-mail, aanmeldt voor de maaltijd. Wanneer u opgehaald wilt worden is dat (beperkt) mogelijk.

Meer informatie is te krijgen bij de teamleden, zie onder de contactgegevens.

Ouderenwerk

Bijbeluurtje

Sinds 2015 is er het bijbeluurtje voor anders begaafden.
Het bijbeluurtje wordt in het winterseizoen, van september tot Pasen gehouden, op dinsdagavond van 19:30 – 20:30 één keer per  14 dagen.

Ieder die tot deze doelgroep behoort is van harte welkom, ook als je geen lid ben van een kerk.
We zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

Daarna houden we pauze en drinken we koffie/thee met elkaar.
Na de pauze kleuren en plakken we met elkaar, als verwerking van het Bijbelverhaal.

Voor vragen over het bijbeluurtje kunt u terecht bij de leiding:
Gert en Marina Kraal,   tel.         0180 472056
Lydia Verkade,              tel.         0180 621323

Belijdeniscatechese

Ieder jaar start er bij aanvang van het winterseizoen ook de belijdeniscatechese.

Denk je erover om belijdenis te doen of heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met de predikant. ds A. Langeweg.

ds A. Langeweg