Ooggetuigen van Christus’ lijden

Bijna 2000 jaar geleden vond in Jeruzalem een heel intens drama plaats. Hoofdpersoon is Jezus, een zekere Joodse godsdienstleraar uit het onbetekenende dorpje Nazareth in het noorden van Israël. Omringd door een grote groep volgelingen is Hij naar Jeruzalem gekomen om hier het Joodse Paasfeest te vieren.

Velen zien Jezus niet alleen als geestelijk leider, maar ook als de man die hen zal bevrijden van de gehate Romeinse onderdrukkers. Jezus’ ideeën over een komend Koninkrijk van God vinden niet alleen bijval maar ook verzet. In Jeruzalem zijn de politieke en geestelijke leiders van het volk van de Joden maar wat bang voor hun maatschappelijke en godsdienstige posities. Samen smeden zij een plan om die bij de mensen zo geliefde rabbi uit Nazareth gevangen te nemen en monddood te maken.page17image16265616

Dan gebeurt er veel in slechts enkele dagen. Jezus wordt verraden door een van zijn leerlingen, verloochend door een van de anderen, veroordeeld door de Romeinse bestuurder Pilatus en na de gruwelijke kruisdood beweend door zijn moeder Maria.

Ook dit jaar organiseren we in de Stille Week momenten van bezinning. Vier keer een half uur. Om Jezus’ lijden en dood te gedenken. Daarbij halen we vier ooggetuigen van Christus’ lijden voor het voetlicht: Judas, Petrus, Pilatus en Maria.

Wanneer?

Ieder, jong of oud, is van harte welkom. Breng ook gerust gasten mee van buiten onze gemeente. De bijeenkomsten kunnen ook online worden gevolgd, op dezelfde manier als de kerkdiensten. De bijeenkomsten zijn D.V. 4, 5, 6 en 8 april van 19:30 tot rond 20:00 uur. De sprekers zijn, in volgorde van de data: Paul Verkade, Jessica Tijmons, Hugo Plaisier en Karin Bakker.

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.