Nu al meer dan anderhalf jaar leven miljoenen Oekraïense kinderen in traumatiserende omstandigheden. Velen in een ander land omdat het in het eigen land te onveilig is. Anderen van wie de ouders besloten te blijven, voortdurend onder stress en dreiging. Daarom willen we dit jaar opnieuw proberen zoveel mogelijk Oekraïense kinderen te verrassen met moois, nuttigs en lekkers in een versierde schoenendoos. Vorig jaar behaalden we met vijftien kerken en vijf scholen het prachtige aantal van 1350. Wat zal het dit jaar worden?

Tijdens de middagdienst van de dankdag en de week die daarop volgt, kunnen weer schoenendozen worden ingeleverd. We weten dat niet alleen kinderen schoenendozen klaarmaken, maar ook volwassenen van allerlei leeftijden. We roepen iedereen op de komende tijd schoenendozen te bewaren en dingen opzij te leggen die daarin kunnen.

Steun voor Oekraïne
Op woensdag 20 september kwam een vrachtwagen die hulpgoederen naar Oekraïne zou brengen, naar de Immanuëlkerk om daar zeventig flinke dozen en vijftig zakken met kleding, dekens etc. te halen. Vooral in september was weer veel ingeleverd.

We gaan door met de inzameling. De winter komt eraan. Dus graag goed bruikbare in goede plastic zakken verpakte winterkleding, dekens, dekbedden. En daarnaast nog steeds medicamenten, gereedschappen, houdbare voeding.

De Polencommissie

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.