Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Family Fair

De Family Fair zal dit jaar niet in mei of juni gehouden kunnen worden zoals andere jaren. Zodra er iets meer over te zeggen valt, zullen de mogelijkheden worden onderzocht of het misschien in september alsnog kan doorgaan.

Meeleven

Zeker nu het de vraag is of de Family Fair dit jaar wel gehouden kan worden, is uw gift voor onze zustergemeenten en Voice of the Gospel heel welkom op bankrekening NL56 INGB 0003 6868 55, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente B.A. onder vermelding van ‘Polen’. We vragen u ook om voorbede voor onze zustergemeenten in Polen in deze moeilijke tijden.

De Polencommissie

Laat een reactie achter

*

captcha *