De
Family Fair zal dit jaar niet in mei of juni gehouden kunnen worden zoals
andere jaren. Zodra er iets meer over te zeggen valt, zullen de mogelijkheden
worden onderzocht of het misschien in september alsnog kan doorgaan.

Meeleven

Zeker
nu het de vraag is of de Family Fair dit jaar wel gehouden kan worden, is uw
gift voor onze zustergemeenten en Voice of the Gospel heel welkom op bankrekening NL56 INGB 0003 6868 55, ten name van Diaconie
Hervormde Gemeente B.A. onder vermelding van ‘Polen’. We vragen u ook om
voorbede voor onze zustergemeenten in Polen in deze moeilijke tijden.

De
Polencommissie

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.