Schoenendoosactie

Voor de zestiende keer hielden we de schoenendoosactie. Nog steeds leven veel gezinnen in Polen in grote armoede. Daarnaast is het uitdelen van schoenendozen vol verrassingen aan kinderen een belangrijk evangelisatiemiddel voor de Poolse gemeenten. Dat werd nu nog versterkt door de kinderbijbels. Dit jaar deed CBS Groen van Prinsterer voor het eerst mee met onze schoenendoosactie. Dat leverde héél veel schoenendozen op. We kwamen daardoor op een hoger aantal dan ooit: 940 schoenen-dozen. Geweldig!

En wat een fantastische respons kwam er op de oproep giften over te maken voor kinderbijbels voor Poolse kinderen! We hebben 530 kinderbijbels kunnen kopen en 120 boekjes met Bijbelverhalen en 150 kleurboekjes over kerst. In de meeste schoenendozen is ook een sleutelhanger gedaan met een QR-code, waarmee Poolse kinderen en jongeren de Bijbel kunnen lezen en ook honderden christelijke films kunnen bekijken.

Dank
Ieder die heeft meegedaan door een doos of enkele dozen te maken, door bij te dragen voor het transport, door een gift te geven voor kinderbijbels, door het controleren en sorteren van de dozen, door het laden van de bussen, door mee te gaan op reis naar Polen om daar alles te brengen, zeggen we heel, héél hartelijk dank!

Kleding

De opslag voor kleding is vol. Wilt u, als u waardevolle kleding hebt, dat even zelf bewaren? Voor eind februari is een transport gepland. Dan komt er hopelijk weer ruimte.

Winterhulp

Het is winter in Polen. Tijdens de reis met de schoenendozen hebben we dat al ervaren. Voor veel Polen is het een moeilijke tijd. Vooral veel ouderen en Oekraïense vluchtelingen zien geen kans van hun beperkte pensioentje levensmiddelen, stookkosten en eventuele medicijnen te betalen. Via de gemeenten waarmee we contacten onderhouden, willen we graag een deel van deze mensen helpen het bestaan in de winter wat minder somber te maken.

Giften

Graag ontvangen we giften voor winterhulp aan armen in Polen. Die kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL56 INGB 0003 6868 55, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente B.A. onder vermelding van ‘winterhulp’.

Verslag Polenreis

Donderdagavond 9 december, het is rond half 9. Er staan drie volle bussen bij de Immanuëlkerk. Schoenendozen en kinderbijbels zijn ingeladen. De deelnemers aan de reis verzamelen zich bij de kerk. Na een korte opening en gebed om bewaring tijdens de reis vertrekken we. Na nog twee personen opgehaald te hebben elders in het land, zijn we de lange reis naar Polen begonnen. We hebben de hele nacht doorgereden, natuurlijk met ongeveer elke twee uur een tussenstop. We wisselden dan ook van chauffeur. Het was fijn dat we allemaal konden rijden, want een hele nacht doorrijden is best wel zwaar. Tegen de morgen kwamen we bij de grens in Polen. Het landschap was prachtig. Het had gesneeuwd en het vroor. Alles was wit. Gelukkig waren de wegen goed begaanbaar. Rond 7.00 uur in de morgen kwamen we aan bij Hotel-Restaurant Jan. We hebben daar genoten van een welverdiend ontbijt.

Na het ontbijt hebben we de bussen weer vol getankt. Jammer genoeg hebben we toen ook het nodige oponthoud gehad in verband met een nieuw tolsysteem. Nadat dit was opgelost hebben we onze reis voortgezet.

Onze eerste bestemming was Radlin. Een plaats onder de rook van de zware industrie van kolenmijnen. We zijn daar allerhartelijkst ontvangen, we hebben dozen uitgeladen en ook kinderbijbels. We ontvingen een eenvoudige maaltijd waarna we onze reis weer vervolgden.

De volgende plaats was Lodz. Ook hier hebben we dozen en kinderbijbels achtergelaten. We werden weer hartelijk ontvangen door onder andere pastor Jan. Samen met deze pastor hebben we nog een bezoek gebracht aan een oudere dame van de gemeente. Ze woont in een groot, vervallen woongebouw. Haar woning is heel erg klein en bijzonder armoedig. Toch was het “netjes” en opgeruimd in haar “flatje”. Het was er wel koud. Geld om het elektrische kacheltje aan te doen had ze niet. Ze was te arm om de elektriciteit te betalen. We hebben een doos met levensmiddelen voor haar meegebracht. Daar was ze zeer dankbaar voor. Deze vrouw klaagde niet, hoewel ze daar in onze ogen alle reden voor zou hebben. Ze was dankbaar voor alles wat God haar gaf.

Weer terug bij de kerk hebben we de avondmaaltijd met elkaar gebruikt. Na de maaltijd hebben we onze reis vervolgd. Het was toen ongeveer 19.30 uur. Op naar onze laatste adres van deze dag, Torun. Na wederom een lange reis door de donkere nacht kwamen we rond 24.00 uur in Torun aan. De predikant van Torun en zijn vrouw waren opgebleven om op ons te wachten. Iedereen pakte zijn koffers en tassen. Er stond gelukkig voor iedereen een bed gereed. We waren allemaal erg vermoeid van de zeer lange en indrukwekkende reis.

De volgende morgen hebben we samen met een aantal gemeenteleden ontbeten in het centrum van Torun. We zaten aan een lange tafel en de gesprekken met Poolse gemeenteleden kwamen snel op gang. Het was goed en fijn om elkaar zo te ontmoeten.

Na het ontbijt is de groep in tweeën gesplitst. Het ene deel ging naar Ilawa. Er was een ontmoeting met de predikant Marcin Korzeniowski en er zijn een aantal gezinnen bezocht waar de schoenen dozen ook direct aan de kinderen zijn uitgedeeld. Heel indrukwekkend en mooi om mee te maken. Het andere deel van de groep ging naar Inowrachaw. Er was daar een ontmoeting met de pastor van de gemeente. Hij heeft met ons zijn zorgen om het dak van het kerkgebouw gedeeld en we hebben met hem gesproken over het werk in de gemeente.

Rond 18.30 uur waren we allemaal weer terug in Torun. Samen met de predikant en diverse andere gemeenteleden hebben we een uitgebreide maaltijd gebruikt en zijn er weer veel gesprekken gevoerd. Na weer een dag vol indrukken zijn we gaan slapen.

De volgende morgen, zondag, hebben we weer eerst genoten van een heerlijk ontbijt. Om 10.00 uur was er de kerkdienst. In deze dienst heeft Paul gepreekt en hebben wij als groep een aantal liederen gezongen.

Na de dienst zijn we weer op weg gegaan, eerst naar Solec Kujawski. We hebben hier weer een groot aantal schoenendozen en kinderbijbels uitgeladen. Daarna werden we door een aantal gemeenteleden meege-nomen naar een andere woning, waar we een zeer uitgebreide lunch aangeboden kregen. De mensen waren zeer gastvrij. Ze verwachten ook dat je van alle gerechten eet, zoveel als je op kan. Bijzonder om mee te maken. Daarna hebben we onze reis vervolgd naar Znin. Omdat de pastor corona had en in quarantaine zat, hebben we hem niet ontmoet. We hebben de dozen en kinderbijbels uitgeladen, kregen koffie aangeboden en zijn toen weer verdergegaan. Op naar Szczecin. Dit was de laatste gemeente die wij deze reis in Polen bezocht hebben. Het was ondertussen alweer avond geworden. Toen we rond 20.30 uur in Szczecin aankwamen, hebben we eerst de laatste schoenendozen en kinderbijbels uitgeladen. Daarna kregen we weer een uitgebreide maaltijd aangeboden. Ook nu waren de contacten weer allerhartelijkst. Na de maaltijd zijn we naar gastgezinnen gegaan om de nacht door te brengen.

De volgende morgen kregen we een ontbijt in het gastgezin waar we overnacht hadden. Na het ontbijt verzamelden we weer op de vooraf afgesproken plaats bij een supermarkt. Er werden inkopen gedaan voor de reis naar huis en voor thuis. In de loop van de morgen hebben we, na eerst alle bussen weer vol te hebben getankt, de reis naar huis aanvaard. Gelukkig is de reis naar Nederland ook weer voorspoedig verlopen. We mochten allemaal weer behouden thuis komen.

We kijken terug op een zeer indrukwekkende reis. Eén van de deelnemers verwoorde het zo: “Ik ben met een vol hart weer thuis gekomen.” We herkenden dit allemaal. Het was fijn om al die schoenendozen, 940 stuks, daar te mogen achter laten, als ook al die kinderbijbels en kleurplaten.

Van harte hopen we dat de Heere dat alles zal zegenen en dat het nog zal leiden tot de uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

We zijn ook onder de indruk geraakt van de gastvrijheid van de Poolse mensen. Bijna overal waar je komt staat er een overvloedige maaltijd gereed. Wat zijn wij Hollanders dan toch vaak karig als we bezoek krijgen. Bovenal hebben we de verbondenheid in het christen-zijn ervaren. We dienen dezelfde Heere! Die verbondenheid ligt vast in het bloed van de Heere Jezus. Van harte hopen wij dat de uitwerking van deze reis, door de schoenendozen en de kinderbijbels, tot meerdere glorie van God zal zijn en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Een hartelijke groet van ons allemaal:

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.