Polencommissie

Onlangs hebben we afscheid genomen van Johan Bakker. Hij is twaalf jaar lid geweest van de Polencommissie. We zijn hem heel erg dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet in al die jaren! De commissie bestaat nu uit de volgende leden: Truus den Breejen, Henk Bunk, Marina Kraal, Luuk de Pagter, Paul Verkade, Cees Versendaal (namens de kerkenraad) en voor de schoenendoosactie Maria Dramountanis.

Bezoek uit Polen

Het is bijna drie jaar geleden dat een groep van onze zustergemeente in Toruń bij ons te gast was. Nu staat weer een bezoek van mensen uit Polen gepland. Het gaat deze keer om een delegatie van de gemeente in Piotrków Trybunalski en uit Radlin. De gemeente uit Piotrków kennen we al lang. Die in Radlin bestaat nu zeven jaar. We hebben deze gemeente geholpen met het inrichten van het kerkgebouw en we hebben daar meerdere malen

schoenendozen gebracht.
We zoeken nu gastgezinnen voor onze gasten. Het gaat om het weekend van 21-25 april. U kunt zich aanmelden bij een lid van de Polencommissie of door een mail te sturen naar .

Winterhulp

Naast de vele giften voor kinderbijbels en het transport van de schoenendozen ontvingen we in november / december € 20,- en twee maal € 100,- en een heel mooie gift voor Voice of the Gospel, waarvoor heel hartelijk dank!

In Oekraïne nemen de spanningen enorm toe. Veel Oekraïners zijn de laatste jaren al gevlucht naar Polen vanwege de gevechten in het oosten, die al acht jaar duren. Ze hebben het ook in Polen niet makkelijk, want de Poolse staat geeft hun geen ondersteuning. Dat doen enkele kerkelijke gemeenten die wij kennen wel. Wij roepen u op een gift over te maken voor deze mensen die ontheemd zijn en een zwaar leven hebben in Polen.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL56INGB0003686855, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente B.A. onder vermelding van ‘Polen’ of ‘hulp aan Oekraïners’.

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.