Wij zijn op zoek naar een nieuwe beheerder voor de website van de Immanuëlkerk. Jarenlang heeft Arie van der Perk zich hiervoor ingezet en daar zijn we hem erkentelijk voor. Wilt u/wil jij een steentje bijdragen en hierin graag iets betekenen, neem dan contact op met Arie () of met de scriba.

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.