Ds. H.J. van der Veen is bereid om de belijdeniscatechese te verzorgen in
het nieuwe seizoen.

Een aantal gemeenteleden hebben zich al opgegeven: dat is heel mooi! Langs deze weg roepen we u en jou nogmaals op, om erover na te denken of u/jij belijdenis van uw geloof wilt doen.

Zoek daarin biddend uw/jouw weg. In Handelingen 8: 37 staat de belijdenis van de kamerheer uit Ethiopië. Hij belijdt voor God en voor Filippus: ‘Ik geloof dat
Jezus Christus de Zoon van God is.’

Wie zich daarin herkent en ernaar uitziet om daarover samen met anderen in gesprek te zijn, is van harte welkom!
Opgeven kan bij ds. H.J. Van der Veen.

Zijn contactgegevens zijn:
@:

Tel: 0184-414.604

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.