Ds. H.J. van der Veen is bereid om de belijdeniscatechese te verzorgen in het nieuwe seizoen.

Langs deze weg roepen we u en jou op, om erover na te denken of u/jij belijdenis van uw geloof wilt doen. Zoek daarin biddend uw weg. In Handelingen 8: 37 staat de belijdenis van de kamerheer uit Ethiopië. Hij belijdt voor God en voor Filippus: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Herkent u zich daarin en ziet u ernaar uit om samen met anderen daarover in gesprek te zijn?

U kunt zich opgeven bij ds. H.J. Van der Veen. Zijn contactgegevens zijn:
Mailadres: ">
Telefoonnummer: 0184-414.604

Wanneer u of jij eerst met ds. Van der Veen in gesprek wil is dat mogelijk.U kunt ook daarvoor met hem contact opnemen.
De belijdeniscatechese wordt gehouden op maandagavond en start direct na de zondag waarop we opening winterwerk houden. De datum daarvan
is bij het schrijven nog niet bekend. U wordt daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.