Inmiddels hebben we al geruime tijd de digitale psalmborden en de ‘beeldverbinding’ in gebruik. We hebben nog wat technische problemen gehad (soms voor u merkbaar, soms op de achtergrond), maar het systeem is nu stabiel. De apparatuur die op de galerij staat, is inmiddels ook netjes weggewerkt in een kast die op de galerij geplaatst is. Het systeem biedt naast alleen uitzenden van camerabeeld ook de mogelijkheid om zogenaamd ‘beeld-in-beeld’ en ‘beeld-over-beeld’ uit te zenden. Daarmee is het mogelijk om voor de mensen die meekijken bijvoorbeeld ook de liturgie of de tekst van de psalmen in beeld te brengen.

Tijdens de eerste Bijbelkringavond in oktober hebben we hier al gebruik van gemaakt, u heeft dat misschien ook gezien. De bedoeling is daar binnenkort ook mee te starten in de kerkdiensten. Dank ook voor uw financiële bijdragen voor de aanschaf van dit systeem! Door de bijkomende kosten is er momenteel nog ongeveer EUR 1.800 nodig om de kosten te kunnen dekken. We hopen dat, mede door de mogelijkheid van meekijken, u zich ondanks het thuis (moeten) meeluisteren zich verbonden weet met de gemeente tijdens de diensten!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Willem-Jan Smit, Kees Stam en Rien Wisse

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.