Maakt u al gebruik van de Givt-collecteapp? In een eerdere kerkbode hebben we een korte uitleg gegeven en we doen hierbij een oproep of u ook middels Givt wilt gaan geven aan de collecten. Inmiddels wordt deze app door meerdere van u en jou al gebruikt. Via de app kan eenvoudig een door u gekozen bedrag per collecte worden ‘overgemaakt’. Het grote voordeel van de Givt-app is dat u in een keer voor drie verschillende collecten kunt geven. Daarnaast geeft u anoniem en worden

collecten automatisch toegewezen aan een bestemming. Het is voor de verwerking van de collecten een heel efficiënte geef-methode.

Wanneer u geeft via de Givt app is normaal gezien de 1e collecte altijd voor de diaconie (de hele week, van zondag t/m zaterdag is de opbrengst voor de diaconale bestemming van de zondag van die week), de 2e collecte voor pastoraat & catechese en de 3e collecte voor exploitatie van de kerkelijke gebouwen.

De app is te downloaden in de app-store en na het aanmaken van een account kunt u heel eenvoudig meedoen met het ‘geven via Givt’ aan collecten. Veel kerken en ook andere goede doelen maken gebruik van Givt. Geven kan op verschillende manieren binnen de app, waarbij momenteel het selecteren van

‘Immanuelkerk Barendrecht’ uit de lijst met kerken en goede doelen voor de hand ligt.

Mocht u vragen hebben over (het gebruik van) de app kunt u contact opnemen
met Kees Stam.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem-Jan Smit, Kees Stam en Rien Wisse

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.