Opstart telefooncirkel
Zoals het er u naar uitziet zal het gemis van de kerkdiensten en het onderlinge contact door
de coronamaatregelen nog wel even duren. De mensen die extra kwetsbaar zijn voor het
coronavirus ervaren dit gemis misschien nog meer dan anderen.
Om mensen uit de kerkelijke gemeente met elkaar in verbinding te houden willen we
belcirkels op te zetten.

Klik hier om er meer van te lezen: Belcirkel

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.