Heilig Avondmaal – 21 maart

Immanuelkerk Klarinetweg 2, Barendrecht

De kerkenraad heeft gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal, gepland op D.V. zondag 21 maart. Eind 2020 is de Avondmaalsviering niet doorgegaan. We vinden dat moeilijk en er is een verlangen om het Heilig Avondmaal binnenkort toch weer te kunnen vieren. Daarom hebben we gezocht naar een alternatieve vorm. In september 2020 is...