Wat staat ons in het nieuwe jaar

aan lief en leed te wachten?

We weten ’t niet. We mogen Hem,

Die spoedig komt, verwachten.

Al is het donker om ons heen

en dreigen er gevaren,

Eén is er, Die ons altijd trouw

in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar

aan moeite ons zal treffen.

God geve dat wij elke dag

ons hart tot Hem verheffen.

Dan weten wij: Hij zal ons steeds

met liefde en trouw omringen.

Heer’, geef ons toch een dankbaar hart

voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard’

de toekomst zal onthullen.

We weten wél, dat U aan ons

volkomen zult vervullen

wat U beloofd hebt in Uw Woord.

O, laat ons daarop bouwen,

opdat wij in dit nieuwe jaar

alléén op U vertrouwen.