Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Groep A

Zondagsschool Samuel

Ben je tussen de 4 jaar en 9 jaar dan is de zondagsschool echt iets voor jou. Er is vanaf eind september tot half april iedere week zondagsschool van 14.00-15.00 uur in 3 verschillende groepen. Alleen in de schoolvakanties, bij de viering van het Heilig Avondmaal en eventuele andere speciale kerkdiensten zal er geen zondagsschool zijn.

Als je 4 of 5 jaar bent dan ben je welkom in Groep A bij juf Celia, juf Gerda en Juf Lieneke in zaal 2. Daar gaan we samen zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. Daarna gaan we aan de slag met een tekening of knutselwerkje.

Groep B is voor alle kinderen van 6 en 7 jaar. Ook deze groep is welkom in zaal 2 waar ook juf Lisanne, juf Clarissa, juf Laura en juf Marjolein op jullie wachten. In Groep B zingen we en luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna maken we vaak een puzzel of doen we een quiz.
In Groep C zijn alle kinderen van 8 en 9 jaar van harte welkom. Samen met meester Rene en meester Peter praten de kinderen over het Woord van God. Mogen jullie luisteren naar een vertelling en zingen we met elkaar. Bij het bidden mogen de kinderen zelf als ze dat willen punten aandragen voor het gebed. We sluiten af met een spel of quiz.

Iedere maand staat er een Psalm centraal die we met de kinderen van alle groepen zingen en als dat nodig is proberen te leren. Daarnaast maken we rond december (Kerst) en april (Pasen) altijd een werkje voor de ouderen binnen onze gemeente. Deze werkjes worden door de ouderen enorm gewaardeerd en is dus voor zowel de kinderen als de ouderen een succes. Hoogtepunt is de Kerstviering die de zondagsschool samen met de Regenboogclub organiseert op 2e Kerstdag. Dit is altijd een hele feestelijke viering waarbij alle kinderen van zowel de zondagsschool als de Regenboogclub hun medewerking verlenen.

Je bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen in één van de 3 groepen. Wij vinden het altijd erg leuk als je een vriendje, vriendinnetje, buurjongen/meisje of neefje/nichtje mee wilt nemen.

Kom je ook een keertje kijken?
De meesters en juffen van de zondagsschool

Seizoen 2017/2018

Hallo jongens en meisjes,

De laatste zondagsschool zit er alweer op en we hebben afscheid genomen van de oudste kinderen van groep C.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van 1 meester en 3 juffen.

Ook vanaf deze plek willen we meester Peter, juf Clarissa, juf Marjolein en juf Celia heel erg bedanken voor hun (jarenlange) inzet! Gelukkig hebben we al vervanging gevonden in voor één juf, namelijk via juf Lieke. We hopen dat de andere plekken ook snel opgevuld kunnen worden. We willen jullie allemaal alvast een hele fijne zomer toewensen! Tot het volgende seizoen!

Groetjes van,
de meester en de juffen.