Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

De zendingscommissie houdt zich bezig met het zendingswerk in binnen- en buitenland, waarbij de grote opdracht van Christus “Gaat dan heen ……” het uitgangspunt is.

Als we Jezus volgen, zijn we Zijn getuige.

De zendingscommissie heeft als doel de gemeente te bepalen bij haar zendingsroeping en probeert het zendingsbewustzijn in de Hervormde gemeente (BA) te vergroten door de leden te betrekken bij het werk van de landelijke organisaties, te weten de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) en de Inwendige ZendingsBond (IZB).

Om de bekendheid en daarmee de hérkenbaarheid van de zendingscommissie (in de eigen gemeente) te vergroten maakt zij gebruik van haar eigen logo.Logo_zendingscommissie

Het logo bestaat uit de volgende symbolen:
De wereldbol staat voor de verkondiging van het Woord in de gehele wereld. Het anker voor hoop en een vast vertrouwen. Het kruis vertegenwoordigt het geloof in de Redder van de wereld, het hart geeft de liefde van God weer jegens de mensheid.

Het anker, het kruis en het hart zijn vertegenwoordigd in de Bijbel, het Woord van God.

De symbolen vloeien in elkaar over. Het anker, het hart en het kruis staan in het Woord en het Woord in de wereld. Dit houdt in dat het anker van de mensheid te vinden is in het Evangelie, waarin verteld wordt van Gods liefde voor de wereld waarna Hij Zijn enig geboren Zoon gezonden heeft als Redder voor een ieder die in Hem gelooft.

De zendingscommissie bestaat uit 6 leden te weten:
Voorzitter: Anne-Marie Noorthoek
Secretaris: Anne Booij
Penningmeester: Walter van der Velde
Algemeen lid: Nanda Smeenk
Kerkenraadslid: Hugo Plaisier
Jeugdlid: Esmee de Groot
Contactpersoon zondagschool, jeugdverenigingen en jeugdraad: Joanne de Wit
De zendingscommissie vergadert minimaal 4 keer en maximaal 6 keer per jaar.

Omdat de Immanuël-gemeente geen uitzendende gemeente is zij een Deelgenotengemeente geworden. Op deze manier krijgt zending binnen de gemeente letterlijk een gezicht. Op dit moment steunen wij zowel financieel als door middel van gebed Willem en Joanne Folmer. Zij zijn oktober 2014 uitgezonden als arts naar Congo.
Weblog Willem en Joanne
‘Deelgenoten-echtpaar’ Willem en Joanne Folmer zijn te volgen op de GZB weblog. Klik hier

Nieuwsbrief mei-2020