Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
off

Weerklank

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige kerkbode, zullen we vanaf 1 januari 2019 een lichte wijziging in de liturgie ervaren. We zingen voor de dienst een lied uit de bundel Weerklank en tijdens de dienst uit dezelfde bundel een psalm. Dat zal voor iedereen een beetje wennen zijn!

De bundel Weerklank is te bestellen via het College van Kerkrentmeesters met een mooie korting: de bundel kost overal € 28,00 euro, via de kerk € 23,00. Graag bieden wij u deze mogelijkheid om deze bundel met € 5,00 korting aan te schaffen. Graag verzoeken wij u hiervoor een mailtje te zenden naar:

Uiteraard mag en kan u ons ook een briefje geven met uw naam het aantal bundels welke u wenst te bestellen. Wij zullen dan de gezamenlijke bestelling doen en zorgen dat u tijdig de gewenste bundel zult ontvangen.
Om te wennen zullen wij de eerste 3 maanden van 2019 zorgen voor een afdruk van de desbetreffende liederen in / bij het Weekbericht