Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Vrouwengesprekskring Rebekka logo

Rebekka

Wij zijn vrouwengesprekskring Rebekka, een kring voor alle leeftijden. Wat doen wij allemaal op onze kring:
  • We bestuderen een gedeelte uit Gods Woord
  • We zingen Psalmen en liederen tot eer van God
  • We gaan in groepjes uiteen en bespreken het gedeelte
  • We doen voorbede voor elkaar en voor de gemeente
  • Er is tijd voor ontmoeting met elkaar

Met Kerst en Pasen hebben wij een bijzondere avond die in teken staan van deze heilsfeiten. En twee keer per seizoen hebben wij een open avond, waarbij iedereen (ook niet-leden) uitgenodigd wordt om te komen.

We zijn alweer bijna aan het einde van het seizoen van onze vrouwengesprekskring. Onze laatste avond is op 9 april a.s. waar we Bijbelstudie 10 behandelen met als thema: De aardse loopbaan beëindigd. U/jij bent van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. Het waren fijne en leerzame avonden over het leven van Johannes de Doper. Ook mogen we terugzien op een fijne Paasavond waarin we mochten luisteren naar en meezingen met de Paasliturgie uit de Hervormde Vrouw, en waar we creatief bezig mochten zijn met bloemschikken.
Ter afsluiting hopen we op 23 april gezellig te gaan eten.
We wensen u/jij een goede tijd toe en hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen ontmoeten.

Kristel, Fia, Annelies en Ilja

Contact

Ilja Gouman