Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Vrouwengesprekskring Rebekka logo

Rebekka

Wij zijn vrouwengesprekskring Rebekka, een kring voor alle leeftijden. Wat doen wij allemaal op onze kring:
  • We bestuderen een gedeelte uit Gods Woord
  • We zingen Psalmen en liederen tot eer van God
  • We gaan in groepjes uiteen en bespreken het gedeelte
  • We doen voorbede voor elkaar en voor de gemeente
  • Er is tijd voor ontmoeting met elkaar

Met Kerst en Pasen hebben wij een bijzondere avond die in teken staan van deze heilsfeiten. En twee keer per seizoen hebben wij een open avond, waarbij iedereen (ook niet-leden) uitgenodigd wordt om te komen.

Op maandag 6 november hopen wij als vrouwengesprekskring Rebekka een open avond te houden. Deze avond is voor iedereen. Zowel mannen als vrouwen worden hierbij uitgenodigd! Els Hogendoorn van stichting Woord en Daad zal voor ons een avond vullend programma verzorgen door middel van een power point presentatie. Het thema zal zijn: Voedselverspilling op de kaart. We gaan aan de slag met de vragen: Verspillen we zelf of niet? En wat merken de mensen in de landen waar Woord en Daad werkt hiervan? Na de pauze zullen we hiermee interactief in groepjes mee aan de slag gaan. Tevens zal er een verkooptafel zijn met gemalen koffie, koffiebonen en cashewnoten. Aan het einde van de avond zal er een collecte gehouden worden t.b.v. Woord en Daad. De avond begint om 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar!

Op 20 november hopen we weer een gewone avond te houden. Op deze avond behandelen we Bijbelstudie 3 uit de Hervormde Vrouw van juli/augustus 2017 met als thema: Johannes is zijn naam. Vanaf kwart voor acht staat de koffie/thee klaar. Ook hier bent u van harte uitgenodigd!

Kristel, Fia, Annelies en Ilja

Contact

Ilja Gouman