Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Vrouwengesprekskring Rebekka logo

Rebekka

Wij zijn vrouwengesprekskring Rebekka, een kring voor alle leeftijden. Wat doen wij allemaal op onze kring:
  • We bestuderen een gedeelte uit Gods Woord
  • We zingen Psalmen en liederen tot eer van God
  • We gaan in groepjes uiteen en bespreken het gedeelte
  • We doen voorbede voor elkaar en voor de gemeente
  • Er is tijd voor ontmoeting met elkaar

Met Kerst en Pasen hebben wij een bijzondere avond die in teken staan van deze heilsfeiten. En twee keer per seizoen hebben wij een open avond, waarbij iedereen (ook niet-leden) uitgenodigd wordt om te komen.

Nu de vakanties weer voorbij zijn nodigen wij alle vrouwen van onze gemeente uit op onze vrouwengesprekskring. Op deze avonden houden wij Bijbelstudies, zingen we Psalmen en liederen, bidden en danken we met en voor elkaar en is er tijd voor ontspanning. We beginnen de avonden om 20.00 uur in de grote zaal van de kerk. Dit seizoen gaan de Bijbelstudies over Jeremia. Deze staan in de Hervormde Vrouw.
Onze eerste avond is op maandag 17 september om 20.00 uur. Op deze avond behandelen we de Hervormde Vrouw van mei 2018 Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. U/jij bent van harte welkom!

Kristel, Fia, Corrie en Ilja

Contact

Ilja Gouman