Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Dit is het laatste bericht over de vrouwengesprekskring van dit seizoen. We mogen terugzien op fijne avonden waarin de brieven van Timotheüs centraal stonden.
Helaas kon de avond van 16 maart niet doorgaan. Ook de Paasavond van 30 maart vervalt i.v.m. het coronavirus.

Of het etentje op 20 april doorgaat, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We houden u op de hoogte.

Onze eerste avond in het nieuwe seizoen zal zijn op D.V. maandag 14 september 2020. Te zijner tijd krijgt u hiervoor een uitnodiging!

Namens het bestuur wensen wij u in deze tijd, waarin het coronavirus heerst, sterkte en we hopen u in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten!

Gezien, Kristel, Fia, Corrie en llja
Vrouwengesprekskring Rebekka logo

Rebekka

Wij zijn vrouwengesprekskring Rebekka, een kring voor alle leeftijden. Wat doen wij allemaal op onze kring:
  • We bestuderen een gedeelte uit Gods Woord
  • We zingen Psalmen en liederen tot eer van God
  • We gaan in groepjes uiteen en bespreken het gedeelte
  • We doen voorbede voor elkaar en voor de gemeente
  • Er is tijd voor ontmoeting met elkaar

Met Kerst en Pasen hebben wij een bijzondere avond die in teken staan van deze heilsfeiten. En twee keer per seizoen hebben wij een open avond, waarbij iedereen (ook niet-leden) uitgenodigd wordt om te komen.

We hebben alweer een aantal kringavonden achter de rug. Dit jaar gaat het over Jeremia. Bijbelstudies gemaakt door Prof. Dr. J Hoek. We vinden het soms best moeilijk om alles te begrijpen, maar daarom is het juist mooi om met elkaar hierover te spreken.
Vindt u het ook fijn om met vrouwen onder elkaar te spreken, te zingen en te bidden? En ook even ontspanning te zoeken? Dan bent u van harte welkom!


De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar!

Kristel, Fia, Corrie, Gezien en Ilja

Contact

Ilja Gouman