Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Vrouwengesprekskring Rebekka logo

Rebekka

Wij zijn vrouwengesprekskring Rebekka, een kring voor alle leeftijden. Wat doen wij allemaal op onze kring:
  • We bestuderen een gedeelte uit Gods Woord
  • We zingen Psalmen en liederen tot eer van God
  • We gaan in groepjes uiteen en bespreken het gedeelte
  • We doen voorbede voor elkaar en voor de gemeente
  • Er is tijd voor ontmoeting met elkaar

Met Kerst en Pasen hebben wij een bijzondere avond die in teken staan van deze heilsfeiten. En twee keer per seizoen hebben wij een open avond, waarbij iedereen (ook niet-leden) uitgenodigd wordt om te komen.

De eerst volgende avond is in het nieuwe jaar en wel op 8 januari 2018. We hopen met elkaar Bijbelstudie 5 te behandelen uit de Hervormde Vrouw van oktober 2017 met als titel: Johannes de Doper, loopjongen van Jezus Christus. Op 22 januari behandelen we Bijbelstudie 6 van de Hervormde Vrouw van november 2017. U/jij bent weer van harte uitgenodigd! De avond begint om 20.00 uur. De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur klaar!

Kristel, Fia, Annelies en Ilja

Contact

Ilja Gouman