Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Verkiezing vacature diaken

Bij het verschijnen van deze kerkbode hebben we intussen een oproep gedaan om tot 4 oktober namen in te dienen voor de openstaande vacature van diaken. Broeder Fransman moest vanwege zijn gezondheid zijn ambt neerleggen. We hebben zijn inzet enorm gewaardeerd en willen dit ook nog een keer uitspreken in een dienst, waarin wij hopen zijn opvolger te kunnen bevestigen en nog formeel afscheid van hem zullen nemen.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. woensdagavond 11 november om 19.30 uur in de kerk. We vragen u deze verkiezing een plaats te geven in uw gebed.

Laat een reactie achter

*

captcha *