Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Vanwege het coronavirus kan de eerstkomende maaltijd op 3 april niet doorgaan. Wanneer het mogelijk is, zullen de maaltijden gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand.

Samen aan tafel

In oktober 2019 mochten we stilstaan bij het feit dat er alweer een jaar verstreken is sinds we de eerste maaltijd mochten organiseren. Elke eerste vrijdag van de maand ontvangen we mensen die met elkaar de warme maaltijd gebruiken. Iedere maand ontvangen wij rond de 40 mensen. Van dit aantal is ongeveer driekwart van de mensen van buiten onze kerkelijke gemeente en een kwart van onze eigen kerkelijke gemeente. Wat een zegen dat dit zo goed mag lopen!Samen aan Tafel is een initiatief van de diaconie van de Immanuelkerk. De kerk wil er zijn voor de buurt, voor ons dorp. Iedereen is dus welkom, ook als je geen lid bent van een kerk. We vragen een kleine vrijwillige bijdrage van 1 tot 5 euro. De maaltijd wordt vers gekookt en geserveerd door een groep vrijwilligers. Van te voren opgeven is nodig. We zijn blij dat er veel belangstelling is voor de maaltijd. Het kan dus zijn dat de zaal vol is. In dat geval kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. Als er plek is, laten we u dat weten.

Samen aan tafel

Gegevens op een rij

Elke eerste vrijdag van de maand
• Van 12.00 tot 13.30 uur in de Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
• Warme maaltijd
• Voor ieder die het gezellig vindt om samen te eten/behoefte heeft aan meer contacten
• Vrijwillige bijdrage tussen 1 en 5 euro
• Beperkte mogelijkheid om mensen op te halen en thuis te brengen
• Aanmelden uiterlijk op de dinsdag voor de maaltijd via:

Samen aan Tafel in 2020:

3 januari
7 februari
6 maart
7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december