Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Samen aan tafel

Samen aan tafel

Sinds oktober 2018 wordt er elke eerste vrijdag van de maand een warme maaltijd geserveerd voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Samen aan Tafel is een initiatief van de diaconie van de Immanuelkerk. De kerk wil er zijn voor de buurt, voor ons dorp. Iedereen is dus welkom, ook als je geen lid bent van een kerk. We vragen een kleine vrijwillige bijdrage van 1 tot 5 euro. De maaltijd wordt vers gekookt en geserveerd door een groep vrijwilligers. Van te voren opgeven is nodig. We zijn blij dat er veel belangstelling is voor de maaltijd. Het kan dus zijn dat de zaal vol is. In dat geval kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. Als er plek is, laten we u dat weten.

Gegevens op een rij

Elke eerste vrijdag van de maand
• Van 12.00 tot 13.30 uur in de Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
• Warme maaltijd
• Voor ieder die het gezellig vindt om samen te eten/behoefte heeft aan meer contacten
• Vrijwillige bijdrage tussen 1 en 5 euro
• Beperkte mogelijkheid om mensen op te halen en thuis te brengen
• Aanmelden uiterlijk op de dinsdag voor de maaltijd via:

Samen aan Tafel in 2020:

3 januari
7 februari
6 maart
3 april
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Contact