Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Wat is Safe & Sound?

Wij zijn Safe & Sound, een muziekgroep van acht enthousiaste jongeren, die hun talenten graag gebruiken om met muziek God te loven en te prijzen. We hebben in onze beginperiode optredens verzorgd op verzoek van anderen (zoals met Opening Winterwerk in de Immanuelkerk, of op een benefietavond voor een Franse theologische faculteit). Nu willen we ook graag  onze eigen avonden gaan organiseren waarin we veel zingen maar ook stilstaan bij Gods Woord.
Klik voor meer informatie op de link naar onze facebookpagina: safe and sound praise

Doel

Het doel van de avonden die wij als Safe & Sound organiseren is allereerst en als belangrijkste het grootmaken en prijzen van God. Dit willen wij graag samen als groep doen, maar ook met anderen die dat graag willen.
Wij denken dat er, zeker onder jongeren, behoefte is aan zulke avonden. Veel jongeren zijn heel serieus bezig met het geloof, maar iets dat daadwerkelijk op hun muziekvoorkeur en beleving aansluit, wordt af en toe gemist.
Wij als Safe & Sound willen hier graag op inspelen door avonden te organiseren waarin deze ruimte er wel is. Als muziekgroep van de Immanuëlkerk sluiten we hierbij aan bij de identiteit van onze kerkelijke gemeente en stemmen over de keuze van de liederen af met de kerkenraad.
Het doel is dus eigenlijk tweeledig: als eerste God lofzingen en ten tweede het verder bij de kerk betrekken van jongeren.

Doelgroep

Jongeren zijn onze primaire doelgroep. Dit betreft zowel jongeren uit onze eigen gemeente als (hopelijk) jongeren uit andere, omliggende gemeenten. Dat wil echter niet zeggen dat wij een ‘leeftijdsbeperking’ op de avonden willen leggen. Iedereen die wil komen luisteren en meezingen is welkom, maar daarbij moet in gedachten worden gehouden dat, ondanks dat we de aanwezigheid van ‘ouderen’ ontzettend waarderen, de primaire focus ligt op de jongeren. Dit zal dus ook te merken zijn in de muziek en keuze van de nummers die gezongen worden.

Eerstvolgend optreden: Sing-in 11 maart ‘Forever alive’

‘Forever alive! Onder dit thema organiseert Safe & Sound op 11 maart opnieuw een sing-in. Door de muziek willen we God groot maken, maar ook stilstaan bij het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. Hij heeft de dood voor eens en altijd overwonnen, en Hij wil ons het eeuwige leven geven. Die God willen wij aanbidden, en alle eer geven! Wij hopen op een mooie avond waarop we samen met jou mogen zingen tot eer van God. Toegang is gratis, je bent van harte welkom!’ 

Toegang is gratis. Klik hier voor de Poster die speciaal voor deze avond is gemaakt. Wij kijken er al naar uit en hopen dat we met zoveel mogelijk jongeren en andere belangstellenden God mogen aanbidden. Tot dan!