Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Pioniersbijeenkomsten en ontmoeting met de buurt

In onze gemeente zijn we sinds kort begonnen met pioniersbijeenkomsten voor mensen die al lang niet meer naar de kerk gaan of nog nooit de kerk van binnen hebben gezien.
Vaak is er voor hen een grote drempel om ernaar toe te gaan. Toch zou men wel eens met iemand over het geloof willen praten of op een ongedwongen manier met andere mensen willen spreken.
Men wil zich graag op zijn gemak voelen. De eerste twee bijeenkomsten dit najaar waren hoopgevend. We waren verrast dat er verschillende mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Nee, geen grote aantallen, maar we kijken niet naar het aantal, maar naar de mens persoonlijk.
We willen ook zoveel als mogelijk persoonlijke aandacht geven.

Hiervoor hebben we deze pioniersbijeenkomsten, die rond twaalf uur op zondag op bepaalde data beginnen.
U wordt hartelijk verwelkomd en krijgt ene kopje koffie aangeboden. We zitten samen in een niet al te grote zaal. Iemand zal kort zeggen waar het over zal gaan.
We zingen of luisteren naar een lied, waarop eventueel gereageerd kan worden wat het met je doet. De voorganger of iemand anders leest een paar teksten uit de bijbel en zegt in het kort hier iets over.
Daarna sluiten we af en nemen we nog een broodje met soep of koffie of thee. We kunnen elkaar dan even ontmoeten en persoonlijke dingen delen wanneer men dat wil.
Als men behoefte heeft aan een gesprek met de voorganger of een ander gemeentelid is het altijd mogelijk om hier een afspraak voor te maken.
Houdt u de website in de gaten wanneer de volgende uitnodiging zal komen.

We nodigen u ook uit voor de bijeenkomsten in de Immanuelkerk rond het komende kerstfeest. Op 24 december is er om 20:00 uur een kerstzangavond en op 25 december om 9:30 uur een kerkdienst. Het kerstfeest is voor christenen heel bijzonder omdat we dan denken aan de geboorte van Jezus Christus.
Voor Christenen is Hij de redder van de wereld.
Niet zolang geleden kreeg ik een telefoontje van leerlingen van een school uit Groningen. Zij moesten van hun godsdienstleraar een een dominee bellen in de Randstad om te vragen wat hij met kerst aan de mensen zou vertellen. Wat de betekenis is van kerst en hoe we daar invulling aan geven. Van dit interview moesten ze een verslag maken. Dan blijkt dat men soms niet eens precies weet wat kerst betekent en inhoudt.
Toch belangrijk om in onze tijd deze kerstgeschiedenis te blijven vertellen.