Afscheid van de fam. Floor

Op zondagmiddag 19 september namen we als Hervormde Wijkgemeente B.A. afscheid van ons predikantsgezin, de familie Floor. Op 14 april 2021 overleed ds. A.A. Floor na een ernstige ziekte op de leeftijd van 65 jaar. Op zondag 19 september jl. zou hij afscheid hebben genomen en met emeritaat zijn gegaan, dat was al ruim vooraf gepland. Onze predikant werd eerder tot hoger emeritaat geroepen.

De herdenkingsdienst is georganiseerd om niet zomaar aan deze datum voorbij te gaan. De helft van de gemeenteleden kon de dienst bijwonen, samen met de familie Floor. Ook de rest van de gemeente kon na de dienst de familie Floor groeten. Ds. D.C. Floor uit Ede, broer van ds. Alberthus Adrianus (Albert) Floor leidde de dienst.

De tekst voor de prediking was Hebreeën 13 : 7: ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na’.

Twee kleinzoons verzorgden de schriftlezing. Ds. D.C. Floor benoemde het op 19 september: ‘Op deze plaats zou op dit moment mijn broer hebben gestaan. Wellicht zou hij een andere tekst hebben gekozen. Maar ik mag u nu herinneren aan de woorden die mijn broer gesproken heeft en zijn liefde tot zijn Heiland. Al jong werd hij tot de dienst van God getrokken, zijn moeder was daar al biddend mee bezig. Bij ons thuis werden altijd de 2 wegen genoemd. Zo mocht hij dat ook in Barendrecht verkondigen. Het gaat hierbij niet om de predikant, maar om het Woord wat de dienaar gepredikt mag hebben. Let op de uitkomst van hun wandel. Wat is de uitkomst van uw levenswandel?’.

Na de dienst werd om beurten gezongen uit Weerklank 441. De gemeente zong ‘Heer wijs mij U weg’. De kerkenraad zong ‘Heer leer mij Uw weg’. De familie Floor zong ‘Heer leer mij Uw wil’ en tenslotte de gemeente ‘Heer toon mij Uw plan’. Ook psalm 150 vers 1 en 3 werd gezongen, waarbij ds. D.C. Floor wees op de verbinding en de lof uit de slotregels van vers 1: ‘Voor Zijn troon (de triomferende kerk) en hier beneden (de strijdende kerk)’.

Er volgden toespraken door de voorzitter van de kerkenraad br. Wisse, vervolgens door mevrouw Floor en tenslotte door Jeroen van Nierop namens de jeugd. Tenslotte werd het lied ‘Een toekomst vol van hoop’ gezongen.

Mevrouw Floor is inmiddels gaan wonen in Genemuiden, nabij de laatste rustplaats van haar man. We hebben als Hervormde Wijkgemeente tot aan de herdenkingsdienst van 19 september een rouwperiode gemarkeerd. Na een bewogen periode zien we nu uit naar een andere herder en leraar.

Klik op het bericht voor een vergrootte afbeelding.