Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Maskers af

       “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.”   (Efeze 5:11)

Best wel vreemd eigenlijk. Iets blijft jarenlang onder de pet, er kan niet over worden gesproken. Maar ineens is daar een verandering in de tijdgeest en steekt er een grote orkaan op. Niet zolang geleden zag ik hoe een orkaan op de oceaan ontstaat. Er komt een soort oog en dat verplaatst zich met grote windsnelheden over de oceaan en komt daarna op het land, waardoor de orkaan weer langzaam in kracht afneemt.

Al de jaren dat ik predikant ben heb ik geschouwd naar de geest van de tijd. Soms kon je het niet begrijpen. Toen ik jong was, was er zelfs sprake van een linkse politieke partij, volgens mij de PSP,  die vond dat pedofilie moest kunnen. We hadden  immers een seksuele revolutie waarin zo’n beetje alles bespreekbaar moest zijn op dat gebied. De vrije seksuele liefde werd gepromoot en de preutsheid van het victoriaanse tijdperk moest worden afgeschud. Als ertegen werd geageerd werd het afgedaan als ouderwets, conservatief en ook christelijke zedenmoraal. Die tijd hadden we gehad. Vrijheid op alle terreinen van het leven moest kunnen. De profeten van de vrije liefde hadden hun tijdgeest mee en alle gezag moest overboord. Het begrip “schaamte” was een begrip uit de antieke wereld.

Dit alles werd aangewakkerd door het entertainment, de filmindustrie en een schrijverscultuur met mensen als Jan Wolkers en Van het Reve. In de filmcultuur moest steeds meer bloot worden gezien. Wanneer er geen bloot in zat was het al gauw een waardeloze film. Hollywood … dat was het “heiligdom” waar de goede films vandaan kwamen en geproduceerd werden. Als je daar je naam had gevestigd…. Het was de moderne cultuur die zwaar gesubsidieerd moest worden en waarin vooral geen regels gesteld moesten worden. Als er al werd gewaarschuwd vanaf de kansel was dat iets van de rechtse orthodoxie en die stem werd steeds minder gehoord, want er gingen toch steeds minder mensen naar de kerk. Het heeft zijn duizenden verslagen en de demonie er achter had vrij spel. Ook christenen, jongeren en kerkmensen werden meegezogen in die teneur. Verzoekingen en verleidingen te over. En diende er onverwachts zich toch een kindje aan dan had men altijd toch nog de vrije keuze van abortus, de autonomie van de mens. In de tijdgeest werd dit min of meer normaal gevonden. Je kunt er toch niets meer tegen doen zo dacht men.

Komt er dan nooit een eind aan de seksuele overprikkeling? Misschien overdrijf ik en ben ik onvoldoende geïnformeerd. Ik keek nauwelijks film, laat staan dat ik titels weet en ook ging ik niet naar de bioscoop. Dat zijn geen plaatsen waar je snel de “Godsvreze” tegenkomt. Vroeger hoorde ik ooit een dominee die zijn preek begon met te vertellen van iemand die na lang wikken en wegen een tv had gekocht. Toen die binnengebracht werd in huis stond er met dikke letters op de doos: “De wereld in huis.” De beste vader zei toen: “Dan komt die er niet in. Ik wil de wereld niet in huis. Weg met die tv.” En de kinderen hadden het nakijken. Ja, die preek bleef je bij … klanken die je nu nog misschien hoort in de ultra-orthodoxe kringen waar men soms meewarig het hoofd over schudt. Ach die staan toch buiten de wereld… Inmiddels hebben tv en internet tot zelfs in heel behoudende kringen hun intrede gedaan, zoals ooit de radio ook zijn plaats had veroverd door de technische vooruitgang. Hoe kun je jezelf en je kinderen beschermen tegen deze overvloed van een cultuur die de schaamte voorbij is? Langzamerhand gaan we met ons allen inclusief dominees, voorgangers, ouderlingen, wennen aan de veranderende cultuur.

De wereld die Paulus kende was niet veel beter dan de onze. Dat blijkt wel uit onze tekst waarover we me