Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Ouderenmiddagen

Voor de ouderen, 70-plussers, is er driemaal per jaar een ouderenmiddag. Naast een meditatie, het zingen van liederen en eventueel een spreker met een bepaald onderwerp is er voldoende gelegenheid om de onderlinge band als ouderen te verstevigen. Rondom Kerst en Pasen wordt de middag besloten met een broodmaaltijd.

Via de Kerkbode en Weekbericht wordt tijdig de datum van de ouderenmiddag doorgegeven. Ook deze activiteit wordt met de bezoekdames georganiseerd.

Seniorenreis

Ieder jaar wordt er ook een seniorenreis voor de 70-plussers georganiseerd door de diaconie.

Deze reis vindt doorgaans plaats de maand mei. Via de Kerkbode en Weekbericht wordt tijdig datum en nadere details van de seniorenreis doorgegeven.

Over het algemeen wordt er gekozen voor een activiteit waar niet veel gelopen hoeft te worden en al te lange busreis. Ook deze activiteit wordt met de bezoekdames georganiseerd.

Kerstmiddag senioren 2019

Donderdag 12 december is de senioren Kerstmiddag gehouden. Het was weer een geslaagde middag met ongeveer 45 mensen.