Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Op zondag 26 augustus 2018 heb ik weer een nieuw begin gemaakt met de ‘leerdiensten’.
We hebben in het verleden met u al eens de hele Heidelbergse catechismus doorgenomen en ook de Nederlandse geloofsbelijdenis.  Nu is het niet zo dat ik die preken weer uit de kast haal en opnieuw ga houden. Integendeel. Steeds wil ik weer nieuwe preken houden. Tijden veranderen en er komen steeds weer andere vragen die voor jongeren en ouderen belangrijk zijn.

Men heeft soms de gedachte dat een leerdienst per definitie ‘saai’ is. Maar dat hoeft niet. De Catechismus is altijd actueel te maken. En het is ook nog zo dat de belangrijke vragen zoveel mogelijk aan bod kunnen komen. Je wordt bewaard voor eenzijdigheid. Je denkt ook eens na over andere onderwerpen.

Het geloof vraagt ook om toerusting. Je wilt afdoende antwoorden hebben voor jezelf bijvoorbeeld in bepaalde aanvechtingen  zoals twijfel die je parten speelt, of  bepaalde zonden. Hoe ga je ermee om, hoe kun je het weerstaan?
Het is ook goed om richting te krijgen voor het geval we in discussie of gesprek komen met andersdenkenden of mensen met een ander geloof. Ook dat zal aan bod komen.Ook het praktisch geloofsleven komt voorbij wanneer de tien geboden worden behandeld. Maar ook het leven met het gebed. Hoe doe je dat? Waaraan kun je denken in het gebed?
Hoe kun je het geloof het beste verwoorden en wat zijn de kernpunten die onopgeefbaar zijn. We staan immers ergens voor! Het geloof heeft kracht, inhoud, zekerheid. Maar dan wel het geloof in Jezus Christus en dat is iets anders als ergens een bepaalde mening over hebben. Het gaat om de nauwe, hechte relatie met Jezus Christus. Wij zijn Zijn eigendom door een waar geloof in Hem.Ook zelfs in kerken wordt wel eens een soort algemene twijfel ten toon gespreid in de verkondiging; we weten het allemaal niet meer zo zeker; het leidt er zelfs toe dat men twijfelt aan het bestaan van God of er rijzen allemaal vragen rondom schepping en evolutie. Nu kan in preek niet alles aan bod komen, maar we proberen toch steeds opnieuw iets aan de orde te stellen waar we over kunnen doordenken. In alle eeuwen zijn er dwalingen geweest en we zullen toch steeds hebben te bidden om de leiding van de Heilige Geest om eerbiedig te luisteren naar wat de Bijbel  en daarmee de Heere God ons heeft te zeggen.

Nu kan het dat we na een preek het soms ook weer gauw zijn vergeten. En soms is dat jammer. Nu wil ik in de komende tijd proberen om na afloop van de dienst of ervoor een ‘Liturgie leerdienst’ uit te geven. Een A-viertje waarop kort de preek wordt samengevat; een vraag voor de kinderen en jongeren. Het Bijbelgedeelte dat aan de orde komt. En een paar vragen  voor na de dienst om er met elkaar nog even over door te spreken.

Het moet ook niet te ingewikkeld worden anders haken mensen af, maar ook niet te simpel omdat we wel iets wezenlijks willen meegeven.

Ook voor jonge kinderen is het goed om vertrouwd te raken met de kerninhoud van het geloof. In de dienst op zondag 26 augustus heb ik daarom een boekje aanbevolen van Dr. W Verboom: de catechismus voor kinderen. In 2011 is het uitgegeven bij Groen-Heerenveen. ISBN 978-90-8897-025-2 NUR 707. We willen immers ook dat kinderen er ook van leren.
Nu ben ik er niet altijd twee keer en daarom zoek ik ook naar mogelijkheden om af en toe in de morgendienst ook een ‘leerdienst’ te houden en daarbij zal ik dan zo dicht mogelijk bij een Bijbelgedeelte blijven. Het zal dus niet iedere week een leerdienst zijn, maar we willen toch met regelmaat de gemeente blijvend toerusten.

Zo hopen we dat u mee blijft denken en ook steeds verrast blijft worden. Ja dat het u en jou stimuleert om zoveel mogelijk de diensten te blijven bezoeken.

Mocht u of jij een vraag hebben waar je eens een preek over wilt hebben en het past goed bij een bepaald gedeelte van de Heidelbergse catechismus kun je dat gerust bij me aangeven.

Als ik dan niet alles in een preek kan zeggen kan ik het misschien in enkele gedachten ook op papier zetten of aangeven waar je meer erover kunt lezen.

Laten we samen bezig blijven met het bouwen aan de gemeente en de toerusting van onze gezinnen.

Ds A.A. Floor