Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Iedere morgendienst (en tijdens de middagdiensten op Bid- en Dankdag) is er een crèche voor baby’s en kinderen tot en met vijf jaar oud. Ouders die hun kinderen hier regelmatig naar toe brengen, passen bij toerbeurt op en zij worden daarbij geholpen door een aantal enthousiaste jongeren uit de gemeente. Doorgaans zijn er twee groepen: de 0- tot en met 2-jarigen en de 3- tot en met 5-jarigen. Soms worden deze twee groepen samengevoegd, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie.

Er is van alles om te doen en mee te spelen: kleuren, knutselen, puzzelen, Duplo, keukentje, poppen(spullen), boekjes, spelletjes, auto’s & treinen etc. De oppasouders kunnen verder gebruik maken van een kinderbijbel en liedjesmap. Natuurlijk is er ook een pauze waarin de oppasouders en –jongeren samen met de kinderen wat eten en drinken. Ouders/verzorgers zorgen zelf voor drinken voor hun kind; voor een koekje of iets dergelijks wordt vanuit de crèche gezorgd.

Bovendien willen we met de crèche graag ook een stukje onderwijs geven aan onze kinderen.

Juist aan dit punt hopen we in de komende tijd (met name in Oppas II) wat meer aandacht te besteden door middel van het voorlezen van een Bijbelverhaal met aansluitend het maken van een tekening of kleurplaat. We zullen dit zo plannen dat kinderen die pas later in de dienst naar de crèche komen ook mee kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arjanneke Brandsma (coördinatie – )
Annemarie Strengholt (coördinatie – )
Folkert Strengholt (rooster –