Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
off

Kinderoppas HULP

Beste kinderen, brugklassers, ouders en overige broeders en zusters, 

Hartelijk dank voor al uw en jullie hulp om de oppasmogelijkheid tijdens de erediensten te kunnen continueren. Na de oproep van de dominee stroomden de aanmeldingen letterlijk binnen. Een persoonlijke oproep doet kennelijk meer dan een stukje in de kerkbode…

De oppas lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat was het de afgelopen weken zeker niet. Dank aan iedereen voor de flexibiliteit! Toch blijkt maar weer dat we het samen kunnen en moeten doen. Op deze manier is het voor gezinnen mogelijk om samen naar de kerk te gaan. Ook kunnen kinderen die nog niet de hele dienst in de kerk kunnen zitten, langzaam wennen. Door de oppasactiviteiten ontstaat ook een leuke wisselwerking tussen oppasouders, kinderen en tieners. Je leert elkaar net iets beter kennen. Bovendien willen we met de crèche graag ook een stukje onderwijs geven aan onze kinderen.

Juist aan dit laatste punt hopen we in de komende tijd (met name in Oppas II) wat meer aandacht te besteden door middel van het voorlezen van een Bijbelverhaal met aansluitend het maken van een tekening of kleurplaat. We zullen dit zo plannen dat kinderen die pas later in de dienst naar de crèche komen ook mee kunnen doen.

Ten slotte: voortaan zullen we zoveel mogelijk binnen de mailgroep van oppastieners en –ouders gaan communiceren. Ook zullen we in de komende maanden het speelgoed uitzoeken en de kasten opruimen om zo (waar nodig) zaken te vervangen en/of aan te vullen.

Schroom niet om uw/jouw vraag, opmerking, aanvulling of idee met ons te delen! Bidden voor het kinderwerk mag ook als u/jij wilt.

Hartelijke groet,

Arjanneke Brandsma (coördinatie – arjanneke@hotmail.com)

Annemarie Strengholt (coördinatie – jmklomp@hotmail.com)

Folkert Strengholt (rooster – f.strengholt@upcmail.com)

Beste nieuwe brugklassers, jonge ouders en andere (nog niet) geïnteresseerden!

Vind jij het leuk om je in te zetten in jouw gemeente? 

Samen zorgen dat de kinderen een fijne tijd hebben op de crèche?

Stuur ons een mailtje en wij nemen contact met je op! Leuk als je meedoet!

Groetjes,

Arjanneke – arjanneke@hotmail.com

Annemarie – jmklomp@hotmail.com