Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

 

Nadat onze gemeente in 1978 geïnstitueerd was kerkten we op 2 locaties. De morgendiensten zoals tot dan gewend in de aula van de Groen van Prinstererschool, het huidige “Trefpunt” aan de Dr. Kuijperstraat. De avonddiensten vonden plaats in de Hervormde Dorpskerk aan de Dorpsstraat bij de watertoren. Na verloop van jaren kwam de groei erin en moesten we naar 2 ochtenddiensten om alle kerkgangers op te kunnen vangen inde aula.

Omdat de Dorpskerk ’s morgens in gebruik is bij de andere wijk was er geen alternatief voorhanden. Ook tijdens de avonddiensten werd het steeds voller, waardoor er uitgezien werd naar een eigen gebouw. Er werden contacten gelegd met de plaatselijke overheid en een aanvraag ingediend voor bouwgrond. Die was niet zomaar voorhanden.

Er was al enkele tientallen jaren een bouwfonds waaruit de aanschaf van de pastorie was bekostigd en dat we nu weer nieuw leven in gingen blazen voor de nieuwbouw van de kerk. Met diverse acties en verkopingen en niet te vergeten de inzameling van oud papier werden respectabele bedragen opgespaard maar om meer dan 3 miljoen gulden op tafel te krijgen was toch wel een gigantische klus.

Toen de gemeente Barendrecht uiteindelijk met een perceel grond op de proppen kwam, waren we daar uiteraard blij mee. Maar we moestekerk-3-slidern wel even wennen aan de plaats, zo’n vooruitgeschoven post in een totaal nieuw te bouwen wijk i.p.v. het vertrouwde centrum van Barendrecht. Door het vooruitzicht dat er ook aan de andere kant van de A 29 gebouwd zou gaan worden kregen we toch wel het gevoel dat de kerk toch nog redelijk centraal zou komen te staan.

Onder aanvoering van ds. A. Jonker werden diverse commissies samengesteld voor fondsen werving, bouwcommissie, activiteitencommissie etc.

Om tot een doelmatig en fraai ontwerp te komen werd besloten om 3 architectenbureaus uit te nodigen om deel te nemen aan een prijsvraag, tegen vergoeding, om ieder met een ontwerp te komen in maquette-vorm waaruit de gemeente kon kiezen.

Als winnaar kwam architectenbureau de Putter en Laban uit Kapelle- Biezelinge uit de bus, die inmiddels ook al ervaring had met kerk bouw, hetgeen ons ook wel een voordeel leek. Daarna kwam er een inschrijving, waar diverse aannemers aan deel namen en de firma van Wijngaarden uit Capelle aan den IJssel de laagste inschrijver was, waaraan de bouw ook gegund werd.

Inmiddels werden de inspanningen om aan geld te komen stevig opgevoerd, waarbij de methode van de renteloze lening, verstrekt door gemeenteleden ook een heel belangrijke was. Er werd in die periode veelvuldig overlegd over de uitwerking van de plannen in samenwerking met de architecten, waardoor bijna ieder gemeentelid wel ergens bij ingeschakeld was, van geldwerving tot technische uitvoering werden alle talenten zo veel als mogelijk aangewend.
Er werd gesproken over een oplopende vloer, voor het amfitheater effect, maar dat leek te duur. Na tussenkomst van een bouwadviesbureau bleek er een methode te zijn waardoor het wel haalbaar was, voor de banken werd een kleine opstelling gemaakt waar iedereen op kon proefzitten en zo werd voor alles een oplossing gezocht. Een luidklok kwam er van een R.K.Kerk uit het Brabantse Teteringen en een elektronisch orgel kon overgenomen worden van de eveneens R.K. kerk aan het Breeplein te Rotterdam. Inmiddels vervangen in 2002 door een nieuw Johannes-orgel

Een fraai staaltje van zelfwerkzaamheid is wel de bouw van de kansel. Ontworpen door de heer Laban en gebouwd door de gemeenteleden A. Roos en C. Versendaal.
Het geheel werd gecompleteerd met de bijzonder vormgegeven tafel in het liturgisch centrumgemaakt door de heer Zoutendijk.

De bouw verliep voorspoedig, er werd nog gestemd over de naam en op 14 december, 1995 werd de Immanuelkerk geopend in een speciale dienst onder leiding van Ds. Jonker. De bouwfondscommissie is nog steeds aanwezig, zij het in afgeslankte vorm om de gebouwen van pastorie en kerk te beheren en te onderhouden. Er is een onderhoudsplanning om alles up to date te houden en zo grote reparaties te voorkomen.

De kerkrentmeesters huren in principe de kerk van het bouwfonds, dat zijn inkomsten verder uit collecten binnenhaalt. De kerk is inmiddels vrij van schulden, waardoor de lasten binnen de perken blijven.