Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Onze kerkenraad bestaat uit onze predikant, kerkelijk werker, 10 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4 diakenen.

Predikant

A.A. Floor
Predikant

Mail: pastoraat

Ouderlingen met bijzondere taak

J. van Wijngaarden
Pastoraal medewerker
H.F. Plaisier
Evangelisatie en zending ouderling
A.P. Meijers
Jeugd ouderling

W.A.P.Voets
Ouderling -
Scriba

Ouderlingen pastoraat

M.J. van Bokhoven
Ouderling pastoraat
Wijk 1
P.A.Brandsma

Ouderling pastoraat
Wijk 2
W.C. Baartman
Ouderling pastoraat
Wijk 3
L.H. de Pagter
Ouderling pastoraat
Wijk 4
A. Fase
Ouderling pastoraat
Wijk 5

W. vd Hee
Ouderling pastoraat
Wijk 6

F.W. van Toor
Ouderling pastoraat
Wijk 7

Ouderlingen-kerkrentmeester

W.J. Smit

Ouderling, kerkrentmeester
M. Wisse

Ouderling, kerkrentmeester
G.J. Lodder

Ouderling, kerkrentmeester

Diakenen

C. Versendaal
Diaken
Algemeen
W.Fransman

Diaken
secretaris
J. van Huizen

Diaken
Voorzitter
D.J. den Breejen

Diaken, Penningmeester