Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Onze kerkenraad bestaat uit onze predikant, kerkelijk werker, 10 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4 diakenen.

Predikant

A.A. Floor
Predikant

Mail: pastoraat

Ouderlingen met bijzondere taak

J. van Wijngaarden
Pastoraal medewerker
H.F. Plaisier
Evangelisatie en zending ouderling
A.P. Meijers
Jeugd ouderling

W.A.P.Voets
Ouderling -
Scriba

Ouderlingen pastoraat

M.J. van Bokhoven
Ouderling pastoraat
Wijk 1
P.A.Brandsma

Ouderling pastoraat
Wijk 2
W.C. Baartman
Ouderling pastoraat
Wijk 3
L.H. de Pagter
Ouderling pastoraat
Wijk 4
A. Fase
Ouderling pastoraat
Wijk 5

W. vd Hee
Ouderling pastoraat
Wijk 6

F.W. van Toor
Ouderling pastoraat
Wijk 7

Ouderlingen-kerkrentmeester

W.J. Smit

Ouderling, kerkrentmeester
M. Wisse

Ouderling, kerkrentmeester
C. Stam

Ouderling, kerkrentmeester

Diakenen

C. Versendaal
Diaken
Algemeen
W.Fransman

Diaken
secretaris
M. Stout

Diaken
D.J. den Breejen

Diaken, Penningmeester