Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Over de vereniging

De jeugdvereniging Gideon is bedoeld voor alle jongeren vanaf 16 jaar. De vereniging komt op zondagavonden bijeen.

We beginnen de avonden door met elkaar gezellig iets te eten. Om 19.00 uur beginnen we de avonden met gebed, en zingen we met elkaar. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een onderwerp door één of twee Gideonieten, variërend van het milieu vanuit Bijbels oogpunt tot een Bijbelstudie. Vervolgens gaan we uit elkaar in groepjes, om ons samen te verdiepen in het onderwerp, en vragen te beantwoorden. Dat is leerzaam, maar niet alleen dat, bovenal is het belangrijk dat we als jongeren bezig zijn met dingen van Gods Koninkrijk, want "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden". Daarnaast ontmoet je anderen van dezelfde leeftijd, met alle verschillen en overeenkomsten die daarbij horen. Kortom, hartstikke gezellig!

We hebben ook een aantal jaarlijkse activiteiten. Tijdens opening winterwerk organiseren we een activiteit voor alle huidige leden, en aspirant-leden van het komende seizen. Een speciale commissie regelt een aantal leuke en originele activiteiten die plaatsvinden door het hele seizoen door. Er is ook ruimte voor spontane activiteiten geregeld door een aantal Gideonieten, zoals een filmavondje. Ook gezellig zijn de jaarlijkse kerst- en paasmaaltijd. De bijzondere activiteit waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken is het Pinksterweekend. Dan gaan we met z'n allen naar een plaats ergens in Nederland om samen leuke dingen te doen, en ook serieuze gesprekken te houden. We leren elkaar tijdens zo'n weekend (nog) beter kennen.

Dit alles samengevat: wil je meer van de Bijbel leren voor je persoonlijk geloofsleven? Wil je dat samen doen met je leeftijdsgenoten? Niets moet, maar we zeggen het Fillipus na: 'kom en zie!'

Heb je vragen of opmerkingen?
Spreek gerust één van de bestuursleden aan!
Mailen kan naar .

Het bestuur

Yannick de Jager

1e voorzitter

Noémi van Nierop

2e voorzitter

Daan Duifhuizen

penningmeester

Myrthe van Meppelen Scheppink

secretaris

Wout Bunk

algemeen lid

Mathilde Wisse

jeugdleider