Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste jongens en meisjes,

Als eerste willen we jullie een gelukkig nieuwjaar wensen! Hebben jullie oliebollen gegeten of zelf gebakken rond Oud en Nieuw?

Met een nieuw jaar voor ons willen we in de Jeugdrubriek opnieuw gaan beginnen. De Bijbel begint met de schepping. Alles wat je om je heen ziet, de bloemen, de bomen, de vogels in de lucht, jijzelf, alles is door God geschapen.

Toen er nog niets op aarde groeide, zei God: ‘Laat er licht zijn.’ En er was licht. Zo maakte Hij op de eerste dag een verschil tussen licht en donker. De volgende dag scheidde Hij het water van de lucht. De derde dag zorgde Hij ervoor dat het water en het land van elkaar gescheiden werden. De zee ontstond en het droge land. De HEERE liet ook planten en bomen groeien waar vruchten aan groeien.

De vierde dag maakte God de zon, de maan en de sterren.

De vijfde dag schiep Hij de vogels en de dieren die in het water leven.

Op de zesde dag schiep Hij de dieren die op het land leven. Ook schiep Hij de mens. De mens moest op God lijken. Hij gaf de mens een speciale taak: voor Zijn schepping zorgen.

Na deze zes dagen, rustte God op de zevende dag. Hij zag dat wat Hij geschapen had zeer goed was.

De taak die de Heere ons toen gaf, hebben we nu nog steeds. De wereld is niet meer zo mooi als toen God haar schiep, want de zondeval is gekomen en heeft ervoor gezorgd dat mensen verkeerde dingen gingen doen. Sinds toen hebben we onze taak niet meer zo goed uitgevoerd als eerst. We hebben de schepping beschadigd. Kijk maar eens naar hoeveel plastic er in de oceaan wordt gegooid.

Maar dat betekent niet dat wij er niets meer aan kunnen doen. We kunnen ons steentje bijdragen door zelf goed voor de schepping te zorgen. Ruim bijvoorbeeld afval op dat je rond ziet slingeren. Ga met eerbied met anderen om en behandel anderen met respect.

Anja en Simone van Mill

Even voorstellen...

Naam: Jesse Bakker
Leeftijd: 8
Broertjes/zusjes: Lucas en Sophie
Hobby’s: Voetbal, buiten spelen, Atletiek
Dingen die je op woensdagmiddag doet: Afspreken met vriendjes, Atletiek
Favoriete boek: Donald Duck
Favoriete boek: Trinity, ik wens jou
Wat wil je later worden: Dat weet ik nog niet
Ik geef de pen door aan…….Sophie Bakker
Even voorstellen!
Winnaar!!
Deze keer hebben Annelot en Laura Voets en Elmar Kuiper de 10 punten behaald; Gefeliciteerd! En Karijne de Munnik doet voor de eerste keer mee. Leuk Karijne, welkom! Jullie mogen alle vier een boek uitzoeken in de crèche na de ochtenddienst op zondag 30 december.