Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste jongens en meisjes,

De 12 jarige Jezus in de Tempel Ga je ook weleens op reis? En ben jij ook weleens even zoek geweest onderweg? Dat was best spannend voor iedereen! Jozef en Maria reizen elk jaar voor het Pascha naar de tempel in Jeruzalem. Het is het belangrijkste feest voor de Joden: ze herdenken en vieren de uittocht uit Egypte. De Heere heeft ze opdragen dit feest elk jaar te vieren en dat gebeurt nu nog steeds, al een paar duizend jaar lang! Ze trekken in een lange stoet naar Jeruzalem met veel familie en buurtgenoten. Daar gaan ze een paaslam offeren dat ze zelf hebben grootgebracht. De kinderen gaan ook mee en spelen met elkaar onderweg.
29

Jeruzalem is tjokvol van alle bezoekers voor het feest. Ze blijven er een paar dagen en eten met elkaar de paasmaaltijd. Na het einde van het feest reist iedereen weer naar huis, maar Jezus is nog in de tempel. Hij merkt dat dit het huis van Zijn echte Hemelse Vader is. Daar zijn de leraars, de rabbi’s die vertellen uit de boekrollen en hun leerlingen onderwijs geven. Jezus luistert goed en stelt veel vragen aan ze. Van vragen stellen, leer je nog meer! Hier kan Hij heel veel leren van de dingen van Zijn Vader! Misschien nog wel meer dan in de synagoge van Nazareth. Hij vergeet helemaal de tijd en wil graag in de tempel blijven. Inmiddels zijn Jozef en Maria alweer onderweg naar Nazareth. Ze denken dat Jezus met Zijn vriendjes meeloopt en de andere bekenden. Maar toch… ergens klopt er iets niet. Wanneer ze Jezus de hele dag niet gezien hebben; gaan ze toch maar zoeken. Jezus is er niet en ze maken zich nu echt ongerust. Er zal toch niets erg gebeurd zijn? Ze gaan weer terug naar Jeruzalem. Ze komen de hele stoet weer tegen en vragen en zoeken naar Jezus, maar vinden Hem niet. Uiteindelijk na drie dagen zoeken ze ook in de tempel en daar zit Hij: midden tussen de leraars. Die kijken ademloos naar Hem: “Wat weet deze Jongen veel, en wat stelt Hij goede vragen”. Maria en Jozef staan er ook versteld van en vragen aan Hem waarom Hij dit toch gedaan heeft. Ze hebben drie dagen angstig lopen zoeken! Jezus stelt hen ook een vraag: “Waarom hebben jullie Mij gezocht? Wist u niet dat Ik bezig moet zijn in de dingen van Mijn Vader?” Dus eigenlijk had Hij wel verwacht dat ze wisten dat Hij in de tempel zou zijn. Maar Maria en Jozef begrijpen hier nu niets van. Ze luisteren niet goed naar wat Hij zegt. Heb jij dat ook wel eens? Dat volwassenen niet naar je luisteren of je niet begrijpen? Dan is het best moeilijk om toch wel naar hen te luisteren; hen te gehoorzamen. Hoewel Jezus graag in de tempel wilde blijven, gaat Hij toch met Zijn ouders weer mee naar Nazareth. Hij gehoorzaamt en eert ze daarmee. Want dat is ook een opdracht van Zijn Hemelse Vader in de Tien Geboden, om Zijn ouders te eren en te gehoorzamen. Daar geeft de Heere ook een belofte bij! Luister zondag maar eens als de dominee de Tien Geboden voorleest. In Nazareth groeit Jezus verder op tot een verstandige Jongen die de mensen in Nazareth en de Heere God een warm hart toedragen. ‘Hij vindt genade bij hen’, staat er in de Bijbel

Groetjes, Simone en Anja van Mill

Even voorstellen...

De volgende keer stelt Dorien de Munnik zich in “even voorstellen” voor. Je kan je bijdrage mailen naar: anjavanmill@gmail.com
Even voorstellen!
Winnaar!!
Zijn alle oliebollen en appelflappen al opgegeten en de vakantie weer voorbij? Alweer een nieuw jaar! We wensen jullie een heel gelukkig en gezond 2020! Doen jullie ook dit jaar weer mee met de jeugdrubriek? Een paar van jullie hebben bijna de 10 punten behaald voor een boek