Beste jongens en meisjes, 

 

Het is twee dagen nadat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Jezus gaat op weg richting Galilea en ziet Filippus. ‘Volg Mij!’ En Filippus gaat achter Jezus aan.

Filippus is een dorpsgenoot van Andreas en Petrus. Ze komen allemaal uit Betsaïda. Misschien had hij van hen al over Jezus gehoord. Hij gaat het in ieder geval verder vertellen!

Filippus vindt Nathanaël en zegt: ‘We hebben de Man gevonden over Wie Mozes al schreef. Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.’ Nathanaël antwoordt: ‘Kan er iets goeds komen uit Nazareth?’ Filippus laat zich niet ontmoedigen: ‘Kom maar mee en kijk maar.’

Jezus ziet Nathanaël naar Zich toe komen en zegt: ‘Kijk, dat is een échte Israëliet zonder bedrog.’ ‘Hoe kan het dat U mij kent?’ Jezus zegt: ‘Voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat, zag Ik je al.’

Nathanaël is overtuigd. Hij zegt tegen Jezus: ‘U bent de Zoon van God, de Koning van Israël!’ ‘Je gelooft, omdat Ik je onder de vijgenboom zag zitten. Je zal nog veel grotere dingen te zien krijgen. Vanaf nu zullen jullie de hemel geopend zien en de engelen van God zullen opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen om Hem te dienen.’

Wow, Jezus zag Nathanaël al zitten voordat hij naar Hem toe kwam! Dat lijkt op Psalm 139, waarin staat dat God jou vanaf voor je geboorte al door en door kent. Hij wil dat je naar Hem toe komt om Hem te volgen, zodat jij God nog beter leert kennen. Wil jij dat ook?

Groetjes,

Anja en Simone van Mill

P.s.: dit verhaal kan je lezen in Johannes 1:44-52.

Even voorstellen...!

kaart of tekening

Op de website van de kerk staan de kleurplaat en de puzzel ook. Doe mee en stuur een foto in naar . Dan komt er weer een puntje bij. Bij 10 punten krijg je een boek! Er zijn er een paar die bijna de 10 bepaald hebben.

De kleurplaat kan je boven je bed hangen, maar juist leuk als je de hem opstuurt of langsbrengt bij iemand uit de gemeente. Kijk maar in deze kerkbode wie er jarig is geweest of ziek is. De mensen worden echt blij van jouw post!

Danken

Deze maand is het dankdag. Schrijf vijf dingen op waar je God voor wil bedanken en dank God daarvoor als je bidt. Bijvoorbeeld: genoeg te eten, een huis om in te wonen, mensen om je heen die van je houden.