Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste jongens en meisjes,

Ken je dat liedje? Al ligt de hele stad aan stukken, met zware stenen sjouwen wij. De God des hemels zal doen lukken. En daarom bouwen wij. Jeruzalem. Zoals Nehemia.

Deze twee maanden gaan we het over Nehemia hebben. Nehemia woonde in het verre Babylon. Hij was een Israëliet die met de anderen was weggevoerd naar dit land. Nehemia had een hele belangrijke baan, want hij was de schenker van koning Arthahsasta. Hij moest de wijn inschenken en al het eten en drinken dat de koning kreeg voorproeven. Stel je voor dat er vergif in zat!

Nehemia krijgt op een avond bezoek van zijn broer, Hanani. Hij was met een groep helemaal uit Juda naar Babel gekomen, een reis die wel meerdere maanden duurde. Hanani vertelt wat er aan de hand is in de buurt van Jeruzalem en ook hoe de stad zelf erbij ligt. De muren zijn een puinhoop dus er is geen enkele bescherming voor de inwoners van Jeruzalem.

Als Nehemia dat hoort, wordt hij heel verdrietig. Hij eet niets en blijft dagenlang tot God bidden. “Heere God, wilt U zorgen dat de koning naar mij wil luisteren en wil doen wat ik van hem vraag?” Als schenker van de koning kwam hij heel vaak vlak bij Arthahsasta. Maar dienaren mochten de koning alleen aanspreken als hij als eerste tot hen sprak. Als je niet naar deze regel luisterde, kon dat je leven kosten!

Een aantal maanden is Nehemia aan het werk bij de koning. De koning had hem nog nooit eerder verdrietig gezien. “Waarom kijk je zo somber?” vraagt hij. “Majesteit, hoe kan ik vrolijk zijn als ik weet dat mijn vaderland in puin ligt?”

Hoe zou de koning op dit antwoord reageren? In de volgende Jeugdrubriek lees je meer.

Anja en Simone van Mill

p.s.: Als je er écht niet uit komt met de puzzel, moet je even in Nehemia 1: 11 kijken. 😉

Even voorstellen...

Geen nieuwe inzending ontvangen.
Even voorstellen!
Winnaar!!
Er zijn geen prijswinnaars deze ronde.