Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste jongens en meisjes,

Stel je voor dat je een stuk land hebt waarop je graan laat groeien. Het graan heb je nodig om het komende jaar van te leven, maar elke keer als je het wilt gaan oogsten, komt er een bende die alles meeneemt of verbrandt. Dat gebeurde bij Israël in de tijd van Gideon. De mensen deden wat niet goed was in Gods ogen. Daarom strafte Hij ze door een ander volk te sturen dat de oogst helemaal vernietigde.

Toen kwam de Engel van de HEERE naar Gideon toe en gaf hem een opdracht. Hij moest de heidense paal die van zijn vader was omhakken. De mensen aanbaden deze paal en brachten er offers voor. Zo had God het niet bedoeld, want ze mochten alleen Hem aanbidden!

Gideon was nog niet zo zeker dat hij dat kon en vroeg de Engel om een teken. Hij moest een maaltijd voor de Engel maken en toen de Engel het had gekregen, raakte Hij het aan met Zijn staf. Er kwam vuur en het eten ging in rook op!
Toen had Gideon genoeg moed om de opdracht uit te gaan voeren. Hij deed wat God van hem vroeg. Hij nam een paar knechten mee en ging ’s nachts naar de paal toe. Hij hakte hem om, bouwde van het omgehakte hout een altaar en offerde de stier die hij had meegenomen.

De volgende ochtend waren de mannen verbaasd dat hun altaar voor de Baäl en de paal waren afgebroken. Ze vroegen zich af wie het had gedaan en kwamen erachter dat Gideon het gedaan had. ‘Hij moet sterven’, zeiden ze. Maar de vader van Gideon, Joas, nam het voor Gideon op. ‘Waarom moeten jullie Gideon doden? Als hij Baäl heeft beledigd, laat die god hem dan straffen.’ Maar Baäl was een afgod die geen kracht had, dus Gideon was gered. Zo ontsnapte hij maar net aan de dood en deed hij wat slecht was in zijn familie weg.
Wil jij ook de verkeerde dingen in je leven wegdoen? Dat hoef je niet alleen te doen en dat hoeft ook niet. Jezus wil je daarbij helpen. Hij geeft je moed en kracht om dat te doen. Ook als mensen om je heen, net als bij Gideon, nog niet zonder die verkeerde dingen kunnen, wil Hij je helpen om er toch mee te stoppen.

Even voorstellen...

Naam Lisa Flach
Leeftijd: 6 jaar ik zit in groep 2a
Broer: Julian
Hobby’s: buiten spelen springtouwen zwemmen met de cavia spelen
Favoriete boek: Klaartje de cavia krielkipje
Lievelingslied: Ik zal er zijn van Sela
Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem
Ik lust graag: snoepjes, bloemkool met kerrie saus, tosti

Wat doe ik graag op school? Buiten spelen gymen fietsen

Ik geef de pen door aan Laura Voets
Even voorstellen!
Winnaar!!
Er zijn geen prijswinnaars deze ronde.