Beste jongens en meisjes,

Wie van jullie gaat er bijna op vakantie? Misschien ga je wel een lange reis maken met de auto of ga je een heel lange wandeling maken.

Filippus moest ook een reis gaan maken. Een engel vertelde hem dat hij de weg van Jeruzalem naar Gaza op moest gaan, een eenzame weg. Hij staat op en gaat op weg, misschien terwijl hij zich afvroeg waaróm hij naar die plek moest gaan. Een eenzame weg, wat heb je daar nou te zoeken?

Maar kijk eens! Daar rijdt een wagen met een belangrijke man uit Ethiopië erin! Filippus hoort hem hardop uit Jesaja lezen. ‘Ga naar de wagen toe, Filippus’, is de opdracht van de Heilige Geest.

‘Begrijpt u wat u leest?’ ‘Nee, ik snap er niets van, want niemand geeft mij uitleg. Kom eens op mijn wagen zitten.’ Filippus klimt erbij en kijkt welk gedeelte de man aan het lezen is. ‘Hij is als een schaap naar de slachtbank geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.’ ‘Over wie gaat dit?’

Filippus pakt zijn kans en vertelt hem alles wat hij weet over Jezus. Hij was stil toen Hij stierf voor onze zonden, zoals een schaap zich niet verzet als het wordt geschoren.

Onder het praten zijn ze bij een water gekomen. De kamerheer wil graag gedoopt worden. ‘Kan dat?’ ‘Als u met heel uw hart gelooft, mag u gedoopt worden.’ Dat doet de kamerheer! Ze dalen af en Filippus doopt de man. Als hij weer uit het water komt, is Filippus verdwenen. Maar dat heeft de man niet meer door, want hij is zó blij dat hij gauw weer op weg gaat, vol van vreugde over zijn doop.

Eerst leek het een onlogische opdracht, maar toen opeens kon Filippus iets delen over de Heere Jezus! Het goed om de Heilige Geest te volgen. En zie je hoe belangrijk het is om de Bijbel goed te kennen en uit te leggen?

Fijne vakantie!

Even voorstellen...!

kaart of tekening

Op de website van de kerk staan de kleurplaat en de puzzel ook. Doe mee en stuur een foto in naar . Dan komt er weer een puntje bij. Bij 10 punten krijg je een boek! Er zijn er een paar die bijna de 10 bepaald hebben.

De kleurplaat kan je boven je bed hangen, maar juist leuk als je de hem opstuurt of langsbrengt bij iemand uit de gemeente. Kijk maar in deze kerkbode wie er jarig is geweest of ziek is. De mensen worden echt blij van jouw post!

Gebed

Deze maand bidden we voor de zieke mensen in de kerk. Je kent misschien wel iemand die ziek. Of kijk in deze kerkbode of in het weekbericht welke zieken genoemd worden. Bid je mee voordat je gaat slapen? Lees de namen maar voor en vraag of de Here Jezus dichtbij deze mensen wil zijn, Hij weet wat ze nodig hebben.