Hoi jongens en meisjes,
Nadat de Here Jezus naar de hemel was gegaan vanaf de Olijfberg, liepen de discipelen terug naar Jeruzalem. Ze waren misschien wat verdrietig,
maar ook blij: Ze begrepen nu veel beter wat Hij hen allemaal verteld had. Dat Hij de zoon van God was, voor hen was gestorven en weer opgestaan.
En nu, nu hebben ze Hem zelf naar de hemel zien gaan! En Hij beloofde ook dat de Heilige Geest zou komen sturen om hen kracht en wijsheid te
geven. Ze kwamen weer terug in de zaal op de bovenste verdieping van het huis. Het was hun vaste plek. Ze hebben daar het laatste Avondmaal
met Jezus gegeten en nu begonnen ze met elkaar te bidden. Er waren veel meer mensen bij: ook de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zelfs
Zijn broers. Wat fijn hé dat nu ook Zijn broers geloofden dat hij de Redder, de Messias is.
Ze baden met elkaar om de komst van de Heilige Geest die Jezus beloofd had. In die tijd waren veel Joden uit heel Israël en ook uit andere landen in
Jeruzalem. Ze waren er voor het vieren van het oogstfeest en om te vieren dat de Here God de wet, de tien geboden had gegeven aan Mozes op de
berg Sinaï.
En op dat Pinksterfeest gaf de Here God iets nieuws: Zijn Heilige Geest. De mensen in het huis en heel Jeruzalem hoorden het geluid van een gele
grote windvlaag die door het huis trok. Er kwamen veel mensen op af. Ze hoorden opeens de discipelen in allerlei verschillende talen spreken!
Iedereen herkende wel zijn eigen taal ze over de Gods grote werken vertelde. Ze waren helemaal van slag! Hoe kennen ze die talen? Zijn die
discipelen dronken?
Petrus vertelde aan iedereen lange preek wat er echt aan de hand was. Hij legde van het begin tot het eind uit de hele geschiedenis van Jezus. Dat
over Hem als geschreven was door de profeet Joel en door koning David. En dat Jezus echt de Messias is de nu is opgestaan en naar de hemel is
gegaan.
Op die dag geloofden wel 3000 mensen! Ze begrepen nu dat Jezus ook echt voor hun gestorven was. Ze wilden zich omkeren naar Hem en Hem
gaan volgen. Die dag werden deze 3000 mensen gedoopt. Wat een feest 29 was dat in Jeruzalem! En wat een feest was dat in de hemel, dat er 3000
mensen bekeerden tot Jezus.
En weet je wat zo mooi is? Het is ook feest in de hemel wanneer 1 jongen of meisje of volwassen mens in Jezus gaat geloven en Hem gaat volgen.
Groetjes,
Anja en Simone van Mill

Even voorstellen...!

kaart of tekening

Op de website van de kerk staan de kleurplaat en de puzzel ook. Doe mee en stuur een foto in naar . Dan komt er weer een puntje bij. Bij 10 punten krijg je een boek! Er zijn er een paar die bijna de 10 bepaald hebben.

De kleurplaat kan je boven je bed hangen, maar juist leuk als je de hem opstuurt of langsbrengt bij iemand uit de gemeente. Kijk maar in deze kerkbode wie er jarig is geweest of ziek is. De mensen worden echt blij van jouw post!

Bidden

Een nieuwe rubriek! Elke kerkbode noemen we een nieuw gebedspunt waar we samen voor kunnen bidden.

Bid je deze maand mee voor het zendingswerk dat Willem en Joanne Folmer doen in Congo? Kijk ook eens op hun blog: Blog fam Folmer