Beste jongens en meisjes,
Wat heb jij over voor Jezus? Stel dat je Hem een cadeau zou willen geven om Hem te eren, wat kun je dan missen?Jezus en Zijn discipelen zijn in Bethanië. Het is zes dagen voor het Pascha en ze eten samen. Dan komt er een vrouw binnen die bij Jezus voeten neerknielt. Ze opent een fles met dure nardusolie en giet die over Zijn voeten heen.De discipelen zijn verbaasd. Waarom doet ze dat? Die olie was evenveel waard als het jaarloon van een arbeider! Ze hadden het beter aan de armen kunnen geven. Wat een verkwisting! Dat zal Jezus ook wel denken. 

 

Maar Jezus’ antwoord is heel anders! ‘Hou haar niet tegen, want ze heeft dit gedaan met het oog op de dag van Mijn begrafenis. Er zullen altijd wel armen zijn op deze wereld, maar Ik zal niet altijd in eigen persoon bij jullie zijn.‘

Huh? De Meester spreekt over Zijn begrafenis. Maar Hij zou toch Koning worden over Israël? Zou jij het hebben begrepen op dat moment? Ik denk dat ik even ongelovig zou zijn geweest, als ik hoorde dat Jezus in Jeruzalem zou worden gedood in plaats van gekroond.

Maar Hij ging deze weg om te lijden, te sterven én weer op te staan voor onze zonden. Daarom staat niets ons meer in de weg om bij God te komen. In dit leven mogen we weten dat onze zonden vergeven zijn en dat God voor ons zorgt.

Jezus had dus Zijn léven voor jou over. Wat maken die 300 penningen dan uit of die fles nardusolie? Wat heb jij voor Hem over? Durf je je hele leven aan Jezus over te geven?

Groetjes,

Anja en Simone van Mill

Even voorstellen...!

kaart of tekening

Op de website van de kerk staan de kleurplaat en de puzzel ook. Doe mee en stuur een foto in naar . Dan komt er weer een puntje bij. Bij 10 punten krijg je een boek! Er zijn er een paar die bijna de 10 bepaald hebben.

De kleurplaat kan je boven je bed hangen, maar juist leuk als je de hem opstuurt of langsbrengt bij iemand uit de gemeente. Kijk maar in deze kerkbode wie er jarig is geweest of ziek is. De mensen worden echt blij van jouw post!

Bidden

Een nieuwe rubriek! Elke kerkbode noemen we een nieuw gebedspunt waar we samen voor kunnen bidden.

Bid je deze maand mee voor de vervolgde christenen in Afghanistan?