Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste jongens en meisjes,

Hebben jullie al zomervakantie? Lekker hè, die vrije tijd!

Deze keer gaan we weer verder met de Richteren. In de tijd van de Bijbel was het niet heel normaal dat een vrouw de leiding had, maar in deze geschiedenis leidt een vrouw zelfs het volk Israël!

Debora was een profetes die in de tijd leefde dat Israël niet naar de Heere luisterde. Dit was nog voor de tijd van Gideon, waar we het de vorige keren over hadden. Israël werd overheerst door Jabin, de koning van Kanaän. Debora liet Barak komen, een leider in het leger. Ze had een boodschap van God voor hem. ‘Ga naar de berg Tabor met een leger, dan zal God de Jabin en zijn legerleider Sisera in je hand geven.’ Barak twijfelde en wilde alleen gaan als Debora ook mee zou gaan. ‘Dat is goed’, zei Debora, ‘maar dan zal jij niet de eer krijgen, want de HEERE zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw.’ Dat klonk heel onlogisch voor die tijd, want alleen mannen zaten in het leger. Ze gingen samen naar het strijdveld en daar versloeg Baraks leger het leger van Sisera. Sisera zelf ontvluchtte en kwam bij een tent waar hij dacht zich te kunnen verschuilen. Hij werd door de bewoonster van die tent gedood. Zo kwam de profetie van Debora uit! Het leger van Israël overwon de vijand en daardoor kwam er een periode van rust en vrede van 40 jaar. God bevrijdde Zijn volk, ook al dwaalden ze steeds weer van Hem af. Wat Hij aan Zijn profeten doorgeeft, komt uit. Zelfs als het zo onvoorstelbaar klinkt, dat het haast niet te geloven is.

Anja en Simone van Mill

Even voorstellen...

Geen nieuwe inzending ontvangen.
Even voorstellen!
Winnaar!!
Er zijn geen prijswinnaars deze ronde.