Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Immanuel Church Choir, of te wel ICC, is het twee maandelijkse zanguur na de tweede kerkdienst.

Ons zanguur heeft tot doel om samen fijn met elkaar verschillende liederen te zingen en om van daaruit bemoedigd te worden. Het heeft daarnaast een laagdrempelig karakter waardoor er mensen uit de omgeving (vriend, buurvrouw etc.) getrokken kunnen worden. Het draagt een evangelisatorisch karakter en is tot opbouw van onze gemeente. Na de tweede dienst worden er broodjes en koffie geserveerd en starten we omstreeks 19.00 uur met het zanguur. Naast opening met gebed en dankzegging worden de liederen kort toegelicht en is er in het midden van het uur een korte spitsvondige gedachte.

In het zanguur worden 16 liederen gezongen, voornamelijk gekozen uit de zangbundel “Op toonhoogte”. Wij houden ons voornamelijk aan deze bundel omdat dit de bundel is die past bij de identiteit van onze wijkgemeente. Daarnaast is er ook ruimte voor een aantal van te voren aangeven verzoeken. De verzoeken kunnen door de persoon die ze heeft opgeven persoonlijk worden toegelicht. Ook worden er liederen van Sela gebruikt.

In de regel worden er 2 psalmen, 2 gezangen, 2 kinderliederen, 2 jeugdliederen, 2 verzoeken, 2 Engelstalige liederen, 1 zegenbede en 1 canon alsmede 2 liederen naar een psalm.

Door deze variatie is er voor iedereen wel een lied wat herkenbaar is en bemoedigd. Er wordt gebruik gemaakt van diverse muziekinstrumenten zoals: orgel, cajon, piano, dwarsfluit, gitaar en keyboard. De muzikanten zijn ook van diverse leeftijden. Daarnaast worden de wat minder bekend liederen door een zangteam meegezongen.

Het ICC heeft een commissie bestaande uit twee personen, Therese van der Welle en Lammert Boerman. Onze dominee houdt toezicht op het geheel.

Verdeling van de taken binnen de commissie:
  • Therese v.d. Welle voor de zang en programmering;
  • Lammert Boerman voor de muzikanten, techniek en programmering;
  • presentatie door Carin Libregts.

De verzoeken kunnen van te voren worden doorgeven aan Lammert of Therese. Indien je graag met het zangteam zou willen meezingen, neem gerust contact op met Therese. Zou je graag met een muziekinstrument willen meespelen? Meld je dan bij Lammert.

Daarnaast hebben we een geluids- en beamerteam, muzikantenteam en een team voor in de keuken. In totaal werken er zo’n 24 mensen mee aan de ICC. Onze wens is dat deze activiteit mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente en mag zijn tot eer van Hem!