Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
off

Huwelijksvorming – terugblik en vooruitblik

Huwelijksvorming – terugblik en vooruitblik
Donderdagavond 1 juni hebben we een avond gehad rondom het thema “huwelijksvorming”.
We mogen terugzien op een fijne en vooral ook open avond waarbij we samen met nog 8 stellen uit de gemeente een avond vullend programma hebben gehad.
Dit programma bestond uit een welkom en opening rondom “Huwelijk en de Bijbel”. Hoe en wanneer is het huwelijk ingesteld in de Bijbel, wat is de rode draad door de Bijbel heen. Hier hebben we gezien dat de woorden “verlaten, aanhangen en tot één vlees worden” in Genesis al worden aangehaald en terug komen in diverse gedeeltes uit het Nieuwe Testament.
Vervolgens hebben we 1 Kor. 13 er bij genomen, waarin een aantal kernwoorden belicht werden.
Wat wel in het huwelijk? Geduld, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en onvergankelijkheid.
Wat niet in het huwelijk? Jaloersheid, eigenbelang, boosheid, verbittering.

Aansluitend hebben we een korte presentatie gehouden over wat wij als stellen sinds de aanvang van de huidige opzet van de “Huwelijksvorming” exact doen. Waarom op deze manier, welke onderwerpen worden besproken, hoe vullen we de avonden in etc. Op deze manier konden we meer duidelijkheid geven over de opzet en invulling van de “Huwelijksvorming”.

Na een korte pauze zijn we actief aan de slag gegaan. Elk stel kreeg de opdracht om samen een aantal opdrachten / vragen in te vullen. Eerst ieder voor zich en aansluitend werden deze met elkaar (man en vrouw) besproken.
De opdrachten kwamen uit de HGJB map “Hart voor je huwelijk” welke tijdens de afgelopen periode als een handvat hebben gediend.
De eerste serie vragen kwamen vanuit het hoofdstuk “Terug naar het begin” en de tweede opdracht kwam uit het hoofdstuk “Als er conflicten zijn”.
Vervolgens hebben we de gemaakte vragen en opdrachten geëvalueerd.
Ter afsluiting heeft elk stel een evaluatieformulier ingevuld zodat wij aan de hand van de bevindingen verder aan de slag kunnen om “Huwelijksvorming” binnen de gemeente meer gestalte te kunnen geven.
De uitkomst van de evaluatie is dat er positief gereageerd werd op de opzet rondom huwelijksvorming.
De meeste stellen geven aan hier graag mee aan de slag te gaan, al wordt een tweede avond met meer kennismaking en uitleg ook op prijs gesteld. Ook komt hieruit naar voren dat de aanwezige stellen het fijn zouden vinden als meerdere stellen uit de gemeente deze tweede avond zouden aansluiten om de kring zodanig wat groter te maken. De intentie is om na de tweede avond, welke kort na de zomer gehouden zal worden, aan de slag te gaan in de vorm zoals de huwelijksvorming is opgezet. Dit betekent dat er per twee stellen aan de slag gegaan wordt.
De avond werd afgesloten met het lied “Samen in de naam van Jezus” en gebed.

Wij, Sjoerd, Jessica, Arie en Gerda kijken terug op een fijne avond en zijn blij met de positieve reacties welke wij hierop hebben gekregen. Dit geeft ook aan dat er behoefte is aan huwelijksvorming binnen de gemeente, waarbij wij elkaar kunnen aansporen en bemoedigen en waarbij we elkaar ook vast houden in de gemeente. Dit alles met als doel het huwelijk goed te houden, te versterken en te leren van elkaar.
Wij kunnen ons voorstellen dat er meer stellen aanwezig hadden willen zijn, maar om welke reden dan ook niet aanwezig konden zijn.
Zouden jullie ons dit wel kenbaar willen maken, zodat wij jullie ook gericht zouden kunnen benaderen met betrekking tot een tweede avond welke wij kort na de zomer willen opzetten?
Ook indien er vragen zijn nav dit stukje of in het algemeen, horen wij die graag.
Mailadres: avdperk@chello.nl

Alvast bedankt en een HARTelijke groet,
Sjoerd en Jessica Tijmons, Arie en Gerda van der Perk