Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Beste (a.s.) echtparen,

Sommigen onder jullie zijn al enige jaren getrouwd en anderen zijn bezig zich voor te bereiden op hun huwelijk. Het is altijd goed na te denken over je relatie en om bezig te blijven om hieraan te bouwen. Als je liefde hebt voor elkaar is het goed om daar blijvend aandacht aan te besteden en eventueel samen met anderen hierover door te spreken.
In de laatste jaren is er geen huwelijkscatechese geweest om de eenvoudige reden dat er te weinig aanmeldingen waren voor huwelijksbevestiging en -inzegening. Nu er echter een aantal a.s. echtparen zich hebben aangemeld willen we hen en degenen die al enige jaren getrouwd zijn uitnodigen om deel te nemen aan een korte cursus.

We hebben een eerste keer huwelijkscatechese gehad. Daar waren twee a.s. echtparen.
Het kan natuurlijk zijn dat je de eerste keer hebt gemist, maar dat je de volgende keer er wel bij wil zijn.
Zeker a.s. echtparen die binnenkort gaan trouwen is dit aan te bevelen.
De volgende data worden via de mededelingen en/of het weekbericht bekend gemaakt. Het begint om half acht!
Hartelijk welkom.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde die belangrijk zijn in een huwelijk: Communicatie, toewijding, conflicten oplossen, Liefde levendig houden en gedeelde doelen en waarden.

Waarom is het nodig? Wel we weten dat in onze tijd minstens één op de drie huwelijken stranden. Niet dat we dit kunnen voorkomen door een cursus maar het blijkt wel dat wanneer je investeert in je relatie en je doet dat met elkaar, dat zoiets ook vroegtijdig had kunnen worden voorkomen.
Daarnaast is het ook opbouwend voor je geloofsleven. Je wordt gemotiveerd en gestimuleerd om je geloof ook in het huwelijk te praktiseren. Daarnaast leer je ook andere echtparen kennen.
We hopen ook jullie te ontmoeten en dat we een aantal mooie avonden zullen hebben.

Hartelijke groeten,
ds. A. A. Floor