Het is nog steeds mogelijk om je op te geven voor de huwelijkscatechese, er zijn al een paar reacties/aanmeldingen. Zie ook de
kerkbode. Dominee Van der Veen wil met alle stellen gezamenlijk een tweetal avonden beleggen waarbij het huwelijk zoals dat in
de Bijbel en het huwelijksformulier naar voren komt behandeld wordt, gebruikmakend van het boekje Verbonden in liefde en trouw
van dr. M. van Campen.
Vervolgens willen Dingena van den Berg en Arjanneke Brandsma met de stellen afzonderlijk een aantal avonden organiseren,
waarbij geluisterd wordt naar vragen van de deelnemers en gezocht wordt naar antwoorden in o.a. het boekje De 5 talen van de
liefde – van Gary Chapman. Onderwerpen als communicatie en conflicten, seksualiteit en gezinsvorming mogen allemaal ter sprake
komen. We gaan op zoek naar een leuke locatie buiten het kerkgebouw zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. Je kunt je hiervoor
opgeven per mail bij br. A. Fase: a.fase@live.n

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.