Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Huiskringen zijn kleine groepen gemeenteleden van gemiddeld 10 tot 12 deelnemers (meestal uit dezelfde wijk) die ongeveer 7 keer per jaar informeel bij elkaar komen, bij iemand thuis. Deelnemers van deze huiskringen ervaren het als heel waardevol om samen over de Bijbel te spreken en ervaringen te delen. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom! De kringen worden in de weekbrief aangekondigd. De contactpersonen zijn:

Kernwoorden

 • Geloof

  Bijbelstudie en gesprek rondom de Schrift. Doel is verdieping van het persoonlijk geloof. Elkaar opscherpen in het verstaan van de Bijbel en de toepassing ervan in het leven van alle dag.
 • Gebed

  Samen bidden verbindt. De vorm, kringgebed of niet, kan verschillen.
 • Gemeenschap

  De geloofsrelatie schept een band, los van leeftijd, ras, rang en stand. Ook een stukje onderling pastoraat. Bijstand bij ziekte en zorg. Samen zingen.
 • Getuigenis

  Door de lage drempel kan een huiskring een middel zijn om rand- en buitenkerkelijken onderdak te bieden.

Kringen

De kringen zijn ingedeeld op basis van de pastorale wijken. Het gaat om de volgende kringen en kringleiders:
Annelies den ButterCarnisselande/buitengebied
Hugo PlaisierPaddewei/Centrum Noord
Freek van ToorBijdorp/Molenvliet
Jacqueline Bout / Joanne de GelderNieuweland