Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
off

Gemeenteavond 18 juni a.s.

Gemeenteavond 18 juni 2019

De kerkenraad nodigt u uit voor een Gemeenteavond, welke zal worden gehouden op D.V. dinsdag 18 juni 2019, aanvang 19.30 uur. Deze avond heeft twee onderdelen. Allereerst zal het liturgiebesluit per januari 2019 ter sprake komen. Eventuele vragen daarover kunt u vooraf indienen bij de scriba via scriba@immanuelkerk-barendrecht.nl, of op de avond zelf stellen.

Voor het tweede gedeelte van de Gemeenteavond, na de pauze om 20.30 uur, is er een spreker uitgenodigd, mevrouw Elsbeth Visser-Vogel. Zij zal met ons van gedachten wisselen over het thema “Religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren: hoe verloopt die en hoe kunnen we daar een positieve bijdrage aan leveren?” Dit zal ze doen aan de hand van onderzoeksgegevens, maar er zal ook ruimte zijn voor interactie en gesprek.

Elsbeth Visser-Vogel komt uit Houten en is docent en onderzoeker, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Eerder was zij verbonden aan de Driestar in Gouda als onderwijsadviseur en docent en bezig met vorming en identiteitsontwikkeling van jongeren. Ze schrijft momenteel ook artikelen voor de Waarheidsvriend. De Gemeenteavond zal ook via kerktelefoon / internet te beluisteren zijn. Jong en oud is uiteraard hartelijk welkom.