Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Het gebed is een wezenlijk onderdeel van het leven van de gelovige. Zonder gebed is er immers geen contact met God de Vader, de Zoon en de Geest en zou de gelovige er alleen voor staan.
Bidden kan individueel plaatsvinden maar ook gezamenlijk. Samen bidden wordt door velen als heel zegenrijk ervaren, omdat dan de onderlinge band sterk ervaren wordt en de gezamenlijke afhankelijkheid van God sterk beleefd wordt. Ook van de eerste christengemeentes in het Nieuwe Testament lees je veelvuldig dat ze samenkwamen in gemeenschappelijk gebed, en dat God dat gebed ook verhoorde. Denk bijvoorbeeld aan de bevrijding van Petrus uit de gevangenis.
Ook binnen onze gemeente is er een gebedskring, die één keer per maand samenkomt voor gezamenlijk gebed. Alle gemeenteleden en verdere belangstellenden zijn daar van harte welkom om de persoonlijke noden en de noden van anderen bij God neer te leggen en om Hem te danken voor alle zegeningen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ella Versendaal (tel. 616757, ella.versendaal@gmail.com) of Corinne Plaisier (611427, corinneplaisier@gmail.com)