Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Het gebed is een wezenlijk onderdeel van het leven van de gelovige. Zonder gebed is er immers geen contact met God de Vader, de Zoon en de Geest en zou de gelovige er alleen voor staan.
Bidden kan individueel plaatsvinden maar ook gezamenlijk. Samen bidden wordt door velen als heel zegenrijk ervaren, omdat dan de onderlinge band sterk ervaren wordt en de gezamenlijke afhankelijkheid van God sterk beleefd wordt. Ook van de eerste christengemeentes in het Nieuwe Testament lees je veelvuldig dat ze samenkwamen in gemeenschappelijk gebed, en dat God dat gebed ook verhoorde. Denk bijvoorbeeld aan de bevrijding van Petrus uit de gevangenis.
Ook binnen onze gemeente is er een gebedskring, die één keer per maand samenkomt voor gezamenlijk gebed. Alle gemeenteleden en verdere belangstellenden zijn daar van harte welkom om de persoonlijke noden en de noden van anderen bij God neer te leggen en om Hem te danken voor alle zegeningen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ella Versendaal (tel. 616757, ) of Corinne Plaisier (tel. 611427, )

Data

29 mei 201930 oktober 201926 februari 2020
26 juni 201927 november 201925 maart 2020
28 augustus 201918 december 201929 april 2020
25 september 201929 januari 202027 mei 2020

Tijd & Plaats
Dag: Woensdag
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Plaats: Immanuëlkerk