Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Week van gebed 2019

24/01/2019 | 19:30 - 20:30

‘Recht voor ogen’ is het thema van de Week van Gebed in 2019.

Door dit met elkaar op plaatselijk niveau gezamenlijk te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.
Missie Nederland, de Raad van Kerken en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zij zetten zich daar samen voor in.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.
Het thema haakt aan op de tekst uit Deuteronomium 16 vers 10 – 20. God Zelf geeft hier de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereiden het materiaal dit jaar voor.
Bidden om recht en eenheid. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Rondom dit thema ‘Recht voor ogen’ komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het negende jaar het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen.

Vijf avonden van 19:30 – 20:30 uur is er gelegenheid mee te bidden en zaterdagavond een Sing-In.

De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 20 januari in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146. Deze dienst wordt geleid door ds. J. Boers-de Jong en Maarten van Boekel. Aanvang 10.00 uur.
Bid mee! Van harte welkom!

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op:
Maandagavond 21 januari Maranathakerk, Dorpsstraat 178a
Dinsdagavond 22 januari Waterpoort W4C, pand Boerhavelaan 11
Woensdagavond 23 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30
Donderdagavond 24 januari Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond 25 januari GKv in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150
Zaterdagavond 26 januari Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg 2