Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Week van gebed 2020

23/01/2020 | 19:30 - 20:30

Buitengewoon’ is het thema van de Week van Gebed in 2020. Deze Week van Gebed van 19 – 25 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen.

Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten elkaar kennen. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we meer eenheid.
Het thema van dit jaar haakt aan op de tekst uit Handelingen 28 vers 1 – 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar buitengewoon vriendelijk zijn opgevangen. Kerken van Malta hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Rondom het thema ‘Buitengewoon’ komen christenen door heel Nederland (en wereldwijd) samen voor een tijd van bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het tiende jaar het initiatief om dit ook in Barendrecht gestalte te geven. Een week lang samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Voor volwassenen en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze altijd weer bijzondere Week van Gebed.
We komen van maandag 20 januari t/m zaterdag 25 januari iedere avond samen van 19:30 – 20:30 uur. Op zaterdagavond 25 januari sluiten we tijdens dit uur de week af met een fantastische Sing-In.
De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 19 januari in Carnisse Haven, Noordersingel 30. Deze dienst wordt geleid door ds. C. Romkes en Maarten van Boekel. Aanvang 10:00 uur.

Van harte welkom!

Overzicht gebedssamenkomsten in Barendrecht:
Zondagmorgen 19 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30, 10.00 uur
Maandagavond 20 januari Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150
Dinsdagavond 21 januari Maranathakerk, Dorpsstraat 178a
Woensdagavond 22 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30
Donderdagavond 23 januari Immanuëlkerk, Klarinetweg 2
Vrijdagavond 24 januari Maranathakerk, vanuit Jeugd met een Opdracht, Rotterdam
Zaterdagavond 25 januari Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg 2