Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Gemeenteavond / Israëlavond

04/03/2020 | 19:45 - 21:45

Op D.V. woensdagavond 4 maart zal er een bijzondere gemeenteavond worden gehouden in onze gemeente. Er komen een paar interessante sprekers speciaal naar ons toe. Zelfs vanuit Israël! We willen deze avond de aandacht vestigen op hoe Israël omgaat met gehandicapten en kwetsbare mensen. Niet hun handicap staat centraal maar de vraag hoe ze van betekenis kunnen zijn en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. Zo krijgen ze waardering voor wat ze kunnen doen, ook op posities waarvan je dat niet zou verwachten.

Sprekers zijn de heer Tiran Attia, directeur van een bijzondere organisatie die zich hiermee bezighoudt, en ook een gehandicapte zelf. Daarnaast zal er een presentatie worden gegeven. Het werk wordt ook gesteund door het Jewish National Fund. Er zal ook een spreker zijn die een zeer hooggeplaatste positie heeft gehad in Israël en een spirituele ervaring heeft meegemaakt waar hij over wil vertellen, indien zijn gezondheid het toelaat. Er is ook de gelegenheid om Israëlische producten te kopen.

Het is bijzonder om te zien hoe de Geest van de profetie van het Oude Testament in vervulling gaat, 75 jaar nadat Auschwitz is bevrijd en er internationaal stil wordt gestaan bij de Shoa. In de Immanuëlkerk willen we daar niet aan voorbijgaan. Tot de dag van vandaag moet Israël zich verdedigen. De ziel van het volk laat zien wat ‘leven’ is. Dat zie je met name in de manier waarop ze met kwetsbare mensen omgaan en het beste uit hen weten te halen. Daar waar Joden en kwetsbare mensen in ’40-‘45 naar vernietigingskampen werden gestuurd, zien we Israël ‘als uit de dood verrijzen’. (Ezechiël 36 en 37) In de pauze is er gelegenheid om mensen te spreken en zal er ook voor koffie en frisdrank worden gezorgd.

Deze avond is voor iedereen die belangstelling heeft vrij toegankelijk. De aanvang is om 19.45 uur, maar de inloop is er vanaf 19.15 uur en zal starten met een muzikale omlijsting door het ICC.