Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Stille week uitzending 2

08/04/2020 | 19:30 - 20:00

Samenkomen in de Stille Week, wat inmiddels een traditie geworden is in onze gemeente, zal dit jaar waarschijnlijk niet mogelijk zijn. We willen toch proberen ook dit jaar vier sobere overdenkingen te houden. Ze worden wellicht uitgezonden via een livestream. Ze worden gevuld met Bijbelwoorden, liederen, gebeden en een korte meditatie. Wat we beogen is: rust en stilte, bezinning op Jezus’ plaatsvervangend lijden en Gods liefde en genade, innerlijke voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Het onderwerp is deze keer: De lijdensweg van de goede Herder.

In Johannes 10 lezen we dat Jezus zich de goede Herder noemt. Hij is Gods Zoon die naar deze aarde is gezonden om de verloren schapen bij Gods kudde te brengen. In de Stille Week volgen we Jezus op Zijn zoektocht naar deze verloren schapen. We zien hoe Hij bewogen is met het lot van zijn schapen. Maar ook hoe Hij opgejaagd en geslagen wordt en uiteindelijk Zijn leven geeft voor Zijn schapen.
Aan de hand van enkele Bijbelteksten, uit met name het evangelie naar de beschrijving van Marcus, volgen we Jezus op de lijdensweg van de goede Herder.
Ze duren van 19.30 uur tot ca. 20.00 uur.