Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Samenaantafel

05/10/2018 | 12:00 - 13:15

Op vrijdag 5 oktober willen we vanuit de Immanuelkerk starten met een maaltijdproject. Deze warme maaltijd is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen aan tafel te gaan. Iedereen is welkom, maar zeker ook Barendrechters die vaak alleen aan tafel gaan en een gesprekspartner missen.

Bekend is dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Daarom starten we de maaltijden in de Week tegen de Eenzaamheid. Een mooi initiatief dat ons helpt oog te hebben voor elkaar. We vinden het belangrijk dat er geen financiële drempel is en daarom vragen we een vrijwillige bijdrage tussen 1 en 5 euro per maaltijd. Samen aan Tafel is een initiatief van de diaconie van de Immanuelkerk, één van de PKN (Protestante) gemeenten van Barendrecht. We zoeken contact met andere initiatiefnemers van maaltijden, zodat we ons project afstemmen op wat er al gedaan wordt in ons dorp. We hebben contacten met (welzijns) instanties om bekendheid te geven aan onze maaltijd.

Gegevens op een rij:

  • Elke eerste vrijdag van de maand, start 5 oktober
  • Van 12.00 tot 13.15 uur in de Immanuelkerk, Klarinetweg 2
  • Warme maaltijd
  • Voor ieder die het gezellig vindt om samen te eten/behoefte heeft aan meer contacten
  • Vrijwillige bijdrage tussen 1 en 5 euro
  • Beperkte mogelijkheid om mensen op te halen en thuis te brengen
  • Aanmelden uiterlijk op de dinsdag voor de maaltijd via:
  • e-mail: samenaantafel@immanuelkerk-barendrecht.nl of telefoon: 0616847334