Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Jaarlijkse schoonmaak kerk

04/06/2018 - 05/06/2018 | 08:00 - 17:00

Jaarlijkse schoonmaak van de kerk:

Door diverse omstandigheden heeft in 2017 er geen grote schoonmaak van de kerk en de bijzalen plaatsgevonden. Helaas hebben we dat in de afgelopen perioden wel gemerkt. Zodoende gaan we dit jaar de jaarlijkse schoonmaak weer oppakken en we hopen dit te gaan doen op maandag 4 juni 2018 en dinsdag 5 juni 2018.

Omdat het met name de hoge gedeelten in de kerk en hal en bijzalen lastig schoon te maken zijn hebben we hier voor een paar uur een professioneel schoonmaakbedrijf ingehuurd. Zij zullen een deel van het hogere schoonmaakwerk uit handen nemen. Zodoende hoeven wij ons daar geen zorgen over te maken en kunnen we hiermee gevaarlijke situaties voorkomen. Wij kunnen ons dus volledig concentreren op de lagere gedeelten om schoon te maken.

We hebben een vaste schoonmaakploeg van diverse vrijwilligers. Zij maken iedere dinsdagmorgen de kerk en bijzalen schoon.

Maar voor de grote schoonmaak kunnen deze dames en heren dit NIET alleen. Daarom hebben wij UW HULP nodig. Wij zoeken voor de betreffende dagen dus voldoende vrijwilligers om de kerk schoon te maken. Hoe gaan wij te werk op de genoemde dagen:

  • De kerk is vanaf 08.00 uur open. Er is dan uiteraard koffie en thee om mee op te starten en tussendoor zal er voldoende te drinken zijn bij de koffie en thee wordt uiteraard ook koek oid geserveerd
  • Er zal om diverse momenten gewerkt worden: in de ochtend, de middag en de maandagavond
  • De coördinatie van beide dagen ligt in handen van Fia van der Welle en Karin Baartman. Zij maken de schema’s en bij hen kunt u vragen wat u op de  genoemde momenten kan doen
  • In de kerk hebben we veel water: alleen emmers, sponzen, doeken ed. zijn er niet voldoende. Wij willen u vragen om zelf deze zaken mee te nemen. Het zou vervelend zijn indien er voldoende vrijwilligers zijn en we te weinig emmers ed. beschikbaar zouden hebben

Graag doen wij nog de oproep aan alle gebruikers van de kerk (clubs, zondagsschool, opvang) alsmede de gebruikers van het jeugdhonk en de gebruikers van de galerij om zelf de eigen kasten en ruimte VAN TE VOREN op te ruimen. Dit scheelt op beide dagen veel, heel veel werk. Graag ook aandacht voor de galerij. We merken dat deze soms gebruikt wordt voor opslagruimte. Daar is deze NIET voor bedoeld. Zeker als er gekeken naar de veiligheid binnen onze kerk moeten we hier beter naar kijken en beter mee omgaan.

Wij roepen iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen en verzoeken u zich op te geven bij Fia of Karin zodat zij een juiste planning kunnen gaan maken! Wij rekenen op voldoende vrijwilligers om het vele werk lichter te maken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,